Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU: Rasprava će trajati do 30. januara 2020. godine


U postupku pripreme Nacrta zakona o igrama na sreću, Ministarstvo finansija sprovodi javnu raspravu, koju je odredio Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije.

Nacrt zakona je sačinjen imajući u vidu inicijative koje su državni organi, privredni subjekti i druga zainteresovana lica uputili Ministarstvu finansija, kao i potrebu usaglašavanja sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 91/2019), Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018) i Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje).

Nacrt zakona sačinila je Radna grupa koju su činili predstavnici Ministarstva finansija, Uprave za igre na sreću, Poreske uprave, Uprave za sprečavanje pranja novca, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Privredne komora Srbije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 30. januara 2020. godine.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona organizovaće Ministarstvo finansija u formi prezentacije i diskusije koja će se održati 22. januara 2020. godine, u terminu od 10 do 12 časova, u Beogradu, u prostorijama Privredne komore Srbije, na adresi Terazije br. 23.

Primedbe, predlozi i sugestije mogu da se dostave putem elektronske pošte na adresu: sekretarijat@mfin.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo finansija, Sekretarijat, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, sa naznakom "Javna rasprava o Nacrtu zakona o igrama na sreću".

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 08.01.2019.
Naslov: Redakcija