Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU: Status energetski ugroženog kupca određuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave u kojoj kupac živi


U 2019. godini status energetski ugroženog kupca imalo je oko 75.000 građana mesečno, rečeno je u EPS-u.

Status energetski ugroženog kupca određuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave u kojoj kupac živi, objašnjavaju u EPS-u.

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva rudarstva i energetike donela Uredbu o energetski ugroženom kupcu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015, 48/2016 - dr. pravilnik, 88/2016 - dr. pravilnik, 49/2017 - dr. pravilnik, 104/2017 - dr. pravilnik, 36/2018 - dr. pravilnik, 59/2018, 88/2018 - dr. pravilnik i 34/2019 - dr. pravilnik) koja određuje uslove, način i postupak sticanja statusa energetski ugroženog kupca, kao i količinu besplatne energije na koju ti kupci imaju pravo.

EPS navodi da nema informacije o toku postupka u opštinama koji se sada vode.

Ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije.

Za sve mesece za domaćinstvo sa jednim članom 120 kWh mesečno, za domaćinstvo sa dva i tri člana 160 kWh mesečno, za domaćinstva sa četiri i pet članova 200 kWh mesečno i za domaćinstva sa šest i više članova 250 kWh mesečno.

Status energetski ugroženog kupca može se dobiti uz uslov da domaćinstvo sa jednim članom ima prihod do 14.571 dinara, zatim do 21.216 dinara za domaćinstva sa dva i tri člana, do 27.856 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova i do 35.030 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.

Izvor: Vebsajt Politika, 09.01.2020.
Naslov: Redakcija