Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ: Rok za prijavu ističe 23. februara 2019. godine


Građani Srbije koji su svoj novac štedeli u bankama bivših jugoslovenskih republika, a čija sredstva su ostala "zamrznuta" nakon raspada SFRJ podneli su do sada 1.770 prijava za povraćaj novca.

S druge strane, kažu u Ministarstvu finansija, iz bivših jugoslovenskih republika stiglo je oko 6.000 potraživanja na adresu nadležnih u Srbiji.

Radi se o neisplaćenoj deviznoj štednji koja je položena do 27. aprila 1992. godine kod banaka sa sedištem na teritoriji Srbije i njihovim filijalama na teritoriji bivših republika SFRJ.

Za sada nije poznat tačan broj štediša koji traže svoj novac kao i visina sredstava koja "leže na računima" banaka, a koje su u međuvremenu promenile vlasnike.

Iako do sada nije utvrđeno koliko novca je ostalo u bankama, najviši iznos koji po zakonu može biti isplaćen je ukupno oko 310 miliona evra.

U taj iznos je uračunata i kamata do 2016. godine.

Tek kada se utvrdi ukupan broj priznatih prijava potraživanja i ukupan iznos tako štednje, znaće se cifra koja mora da se isplati, ako ne štedišama na čije ime je glasio račun, onda njihovim naslednicima.

"Tačan broj štediša iz Srbije koji će ostvariti pravo na deviznu štednju će se znati nakon završetka prijavljivanja potraživanja 23. februara ove godine", kažu u Ministarstvu finansija.

Najveći iznos potraživanja se odnosi na banke sa sedištem na teritoriji Srbije, a koje su imale filijale na teritorijama bivših republika SFRJ, kao što su, na primer, Jugobanka, Investbanka...

Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016 i 113/2017) predviđa isplatu štediša sa prostora cele bivše Jugoslavije, od 31. avgusta 2019. godine do 29. februara 2024. godine.

U Ministarstvu finansija kažu da s obzirom da je prošlo dosta vremena i da su mnoge banke promenile vlasnike ili su u stečaju (Jugobanka ad Beograd u stečaju kao i Investbanka ad Beograd), podaci koji se tiču potraživanja se prikupljaju i od banaka sledbenica, a kojih ima više od 20.

Iznos štednog uloga biće konvertovan u amortizacione obveznice onim štedišama kojima se prizna pravo na isplatu i visina potraživanja.

Isplatiće se, kažu nadležni, u deset jednakih polugodišnjih rata koje dospevaju svakog 31. avgusta i 28. februara.

"Početak isplate je planiran za 31. avgust ove godine, a trebalo bi da bude završena zaključno sa 29. februarom 2024. godine".

Dužnost svakog ko je novac štedeo je da Upravu za javni dug obaveste o tome u kojoj banci u Srbiji imaju otvoren račun za prenos amortizacionih obveznica kao i na koji namenski račun i u kojoj banci se uplaćuje novčani iznos po dospeću amortizacione obveznice.

Promet tih obveznica biće slobodan, kažu u ministarstvu, a devize ostvarene njihovom prodajom nalaziće se na posebnom deviznom računu.

Devize ostvarene prodajom ovih obveznica moći će se transferisati i u inostranstvo.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 09.01.2019.
Naslov: Redakcija