Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

E-INSPEKTOR: Osim inspektora, platformi će moći da pristupe i nadzirani subjekti, ali samo u podatke koji se odnose na njega


Transparentnost, manji rizik od korupcije, veća efikasnost, bolja koordinacija i elektronska razmena podataka među inspekcijama, te jača kontrola rada samih inspektora, neki su od efekata budućeg načina rada inspekcija u Srbiji.

Softversko rešenje e-Inspektor, koje trenutno koristi četiri inspekcije (Tržišna inspekcija, Inspektorat za rad, Upravni inspektorat i Sanitarna inspekcija), osim pomenutog, prepoloviće i znatno olakšati vreme koje su inspektori do sada provodili na terenu. Umesto gomile papirologije, inspektori će sada, samo sa laptopom odlaziti u inspekcijski nadzor, gde će na licu mesta moći i da različito postupaju prema nesavesnim vlasnicima objekata. Tako, primera radi, tržišni ili sanitarni inspektor ujutru može i iz svoje kuće da se uloguje na e-Inspektor na ovom laptopu i pogleda obaveštenja. Ukoliko ih ima, znači da mu je dodeljen predmet i da bi trebalo da pođe na teren. Još jedna prednost ove platforme je što inspektori više neće morati da odlaze u sedište pre odlaska u inspekcijski nadzor. Sve se nalazi u njihovom laptopu. Na ovoj platformi su svi potrebni nalozi, izveštaji, zapisnici, rešenja, zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka, prijava za privredni prestup, obrasci akata, prijave, pritužbe itd.

- Pre nego što krene u kontrolu, inspektor takođe može videti koje inspekcije su možda već planirale da kontrolišu taj objekat. Inspektor takođe ima uvid u sva dokumenta iz eksternih registara koje su potrebna za taj inspekcijski nadzor. Da li subjekat poseduje određene dozvole, da li ima određene licence. Takođe, vidi se i u kom je stepenu rizika subjekat - kaže Predrag Čeperković, rukovodilac Grupe za izveštavanje sektora tržišne inspekcije.

Ovako unapred pripremljen inspektor zatim dolazi u, na primer, ugostiteljski objekat gde započinje kontrolu. Na svom laptopu se uloguje u nalog na e-Inspektor gde počinje da formira zapisnik. Najpre popunjava dan, datum i ime firme subjekta nad kojim vrši nadzor. Ono što dosta ubrzava rad inspektorima je to što sada ispred sebe imaju kontrolne liste sa ponuđenim odgovorima "da" i "ne", koje inspektor jednostavno jednim klikom označava. Ukoliko pomenuti subjekat ima više odgovara "ne", ovaj softver će ga sve više prepoznavati kao nebezbednog.

- Softver, potom, automatski nudi rešenja za postupanje u toj situaciji. Ranije je bilo slučajeva da se prema nadziranim subjektima drugačije postupa u gotovo istim situacijama. To više neće biti slučaj. Istovremeno, e-Inspektor pomoću raznih algoritama vrši procenu rizika u nadziranoj radnoj okolini - kaže Vesna Ristić, načelnica odeljenja za obuku i izveštavanje tržišne inspekcije u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Inspekcijama je veoma važno što se u okviru ovog softvera uspostavlja evidencija nadziranih subjekata i objekata, odnosno registar podataka o inspekcijskom nadzoru.

- Komunikacija među inspekcijama će od sada biti mnogo efikasnija jer će svaka inspekcija moći da izvrši uvid i u podatke o nadziranim subjektima koje su vršile druge inspekcije - dodaje načelnica Ristić.

Osim inspektora, platformi e-Inspektor moći će da pristupe i nadzirani subjekti, ali samo u podatke koji se odnose na njega.

- Svi privrednici koji su u nameri da registruju svoju delatnost da vide sa kojim propisima moraju da se usklade, po kojim kontrolnim listama moraju da rade i da vide tačno koji je obim očekivanog angažovanja u smislu da će ih posećivati te i te inspekcije, da moraju da ispune te i te tehničke uslove. U tom smislu, nema više lutanja - kaže Dragan Pušara, rukovodilac Jedinice za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijiski nadzor Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Za ovo novo softversko rešenje zadužena je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, koja je i obezbedila nabavku računarske opreme za inspektore.

- Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu obezbedila je 400 prenosnih računa, kvalifikovane elektronske sertifikate i bežični internet za četiri pilot-inspekcije (Tržišna inspekcija, Inspektorat za rad, Upravni inspektorat i Sanitarna inspekcija) koje u toku ovog meseca kreću sa radom u novom informacionom sistemu e-Inspektor. U 2019. godini u planu je da do juna u sistem e-Inspektor uvedemo još 32 inspekcijske službe, dok ćemo preostalih pet inspekcijskih službi uvesti do kraja godine, kako bi sve inspekcijske službe u Republici Srbiji koristile ovaj savremeni informacionim sistem. Takođe, tokom 2019. godine Kancelarija planira nabavku još oko 1.000 prenosnih računara za inspektore, dok će preostalu količinu računara nabaviti sama ministarstva - kaže direktor Kancelarije za IT i e-Upravu Mihailo Jovanović.

Kako dodaje Dragan Pušara, rukovodilac Jedinice za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijiski nadzor, ovaj softver će znatno smanjiti troškove privredi jer se, pre svega, potpuno izbacuje poslovanje sa papirima.

- Ako uzmemo u obzir da je Srbija u prošloj godini imala pola miliona inspkecijskih nadzora, svaki od tih nadzora se završavao kroz neki administrativni postupak koji je podrazumevao štampu, pripremu podataka i slanje dokumenata. Sada možemo da kažemo da će se time uštedeti 10-ak miliona evra. Takođe, eliminišu se sudski troškovi - dodaje Pušara.

Kako dodaje, obuku za e-inspektora je prošlo 848 inspektora u Srpsko-korejskom Informatičko -  pristupnom centru, a ostalo je još njih 1.840.

Izvor: Vebsajt Blic, Miroslava Brkić, 09.01.2019.
Naslov: Redakcija