Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: OD 1. JANUARA 2016. GODINE UKINUTA JE OBAVEZA LICA KOJA SE PRVI PUT ZAPOšLJAVAJU DA IMAJU RADNU KNJIżICU. RADNE KNJIżICE IZDATE ZAKLJUčNO SA 31. DECEMBROM 2015. GODINE NASTAVLJAJU DA SE KORISTE KAO JAVNE ISPRAVE, A PODACI UPISANI U TE KNJIżICE MOGU DA SLUżE KAO DOKAZ ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA I DRUGIH PRAVA U SKLADU SA ZAKONOM


Radna knjižica kao dokument prestala je da važi od 1. januara 2016. godine, budući da se svi podaci iz nje mogu naći u elektronskoj formi u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), te je ona postala nepotrebna, zastarela i predstavlja višak papirologije, koji se ukida, izjavio je pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Lazić.

Odredbom člana 116. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014) propisano je da sa 1. januarom 2016. godine prestaje da važe odredba člana 204. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013), kojom je uređeno pitanje radne knjižice, kao i Pravilnik o radnoj knjižici ("Sl. glasnik RS", br. 17/97).

Lazić je naveo da je ukidanje radne knjižice dobra odluka koja nema nikakvih nikakvih negativnih posledica, s obzirom na to da su u međuvremenu svi organi i organizacije uskladili svoje propise sa tom odredbom.

"Radni odnosi, doprinosi, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja nastavlja da funkcioniše na način kako je i predviđeno - prelazimo na elektronsku upravu, tako da su radne knjižice izgubile svoj smisao", podvukao je Lazić.

Napomenuo je da se radna knjižica kao dokument može i dalje u nekim slučajevima koristiti kao dokaz prethodnog perioda, podataka iz same radne knjižice, ali je istakao da unošenje novih podataka u nju jednostavno više nije potrebno.

Dodao je da razni organi, organizacije, više ne treba da traže radnu knjižicu kao dokaz, jer se dokazi koji su upisani u samu radnu knjižicu mogu pribaviti putem Centralnog registra, fonda PIO, ili putem nekih drugih organa i organizacija koje u elektronskoj formi vode sve te podatke.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 13.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija