Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI: PRIMENA PRAVILNIKA POčELA JE 1. JANUARA 2016. GODINE. ZAHTEV SE PODNOSI OD 1. JANUARA DO 15. OKTOBRA 2016. GODINE, POD USLOVOM DA SU GRLA PREDATA KLANICI ILI IZVEZENA U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. SEPTEMBRA 2016. GODINE


Od 1. januara 2016. godine počeo je da se primenjuje Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi ("Sl. glasnik RS", br. 111/2015).

Podsticji se ostvaruju na osnovu zahteva koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine - Upravi za agrarna plaćanja.

Zahteve do 15. oktobra 2016. godine mogu podneti pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Poljoprivrednici mogu da ostvare prava na podsticaje za svaku godinu od 1. januara do 15. oktobra tekuće kalendarske godine i ako su grla predata klanici ili izvezena u period od 1. oktobra prethodne kalendarske godine do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

12. decembra 2015. godine usvojen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015), kojima se uvodi novi model finansiranja biljne proizvodnje kojim će se, poručuju iz Ministarstva raspoloživi novac iz budžeta deliti prema broju prijavljenih hektara. To je akontacioni deo a razlika će se isplaćivati u narednoj godini.

Još uvek se ne zna koliki će biti iznos subvencija jer je u toku priprema krovne uredbe uz napomenu da podnošenje zahteva za podsticaje za 2016. počinje od 1. februara 2016. godine.

Izvor: Vebsajt RTV, 13.01.2016.
Naslov: Redakcija