Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMENU KRIVIČNOG ZAKONIKA: NAPAD NA LEKARA ILI NA ZDRAVSTVENOG RADNIKA UVESTI KAO ZASEBNO KRIVIčNO DELO, PRI čEMU BI POčINIOCA NAPADA TUżILAC GONIO PO SLUżBENOJ DUżNOSTI, A ZDRAVSTVENI RADNICI DOBILI STATUS SLUżBENIH LICA


Predstavnici Ministarstva zdravlja i Lekarske komore Srbije osudili su napad u kome je na radnom mestu ubijena medicinska sestra u Šapcu, 12. januara 2016. godine, a najavljeno je da će do kraja ove nedelje biti formirana komisija koja će raditi na svim slučajevima prijave napada na zdravstvene radnike, kako na lekare, tako i na medicinske sestre.

To radno telo će analizirati sve prijavljene slučajeve, ali ono neće moći da preduzme nikakve bitne korake bez adekvatne saradnje sa MUP-om i Tužilaštvom.

Ministar zdravlja, Zlatibor Lončar, najavljuje da će odmah biti pokrenuta inicijativa za izmenu Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) prema kojoj bi svaki napad na medicinskog radnika u okviru zdravstvene ustanove bio tretiran kao jedno od najtežih krivičnih dela, za koje bi bile predviđene najstrože kazne.

Direktorka Lekarske komore Srbije, Vesna Jovanović, rekla je da je ta Komora zabeležila 11 napada na medicinske radnike 2015. godine, kao i da su tražili za zdravstveni radnici dobiju status službenog lica.

Ona smatra da se mora uvesti novo delo, koje postoji u drugim zakonodavstvima zemalja u regionu, a koje će glasiti - napad na zdravstvenog radnika u vršenju zdravstvene delatnosti, pri čemu bi Tužilaštvo napadača gonilo po službenoj dužnosti.

Krivični zakonik za teško ubistvo predviđa kaznu do 40 godina zatvora, ali i precizira da će onaj ko ubije osobu koja radi posao od javnog značaja, a to je i zdravstvena delatnost, biti kažnjen zatvorom od 30 do 40 godina.

Izvor: Vebsajt B92 i RTS, 12.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija