Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDNACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA: Uvođenje alimentacionog fonda


U Novom Sadu neodgovornim roditeljima izrečene tri zatvorske kazne

Prednacrt Građanskog zakonika predviđa uvođenje alimentacionog fonda, iz kojeg bi se deci čiji roditelj izbegava obavezu izdržavanja, isplaćivale zaostale uplate koje je sud odredio pravosnažnom i izvršnom odlukom. Roditelj-dužnik će morati novac da vrati fondu, i to sa kamatom.

Alimentacioni fond bi trebalo da bude posebna budžetska stavka, odnosno da ima podračun u Ministarstvu za rad i socijalnu zaštitu.

- To bi bila garancija da će deca čiji roditelj izbegava obavezu dobijati mesečnu sumu - kaže naša sagovornica. - Bez obzira na sumu određenu sudskom presudom, iz alimentacionog fonda bi se svakom detetu isplaćivao isti prosečan iznos.

U Osnovnom sudu u Novom Sadu u protekloj godini je pokrenuto 160 postupaka zbog neplaćanja izdržavanja. U 46 slučaja, posle dokaznog postupka donete su prvostepene presude, od kojih u najvećem broju, čak 41, osuđujuća. U četiri predmeta tužba je odbijena, a svega u jednom je doneta oslobađajuća presuda.

Najčešće su, kako predočava Tijana Jakovljević, portparol novosadskog Osnovnog suda, izricane uslovne kazne. To potvrđuje i podatak da je od ukupno 41 presuđenog predmeta, bilo 38 takvih sankcija. U tri predmeta okrivljeni su osuđeni na bezuslovne kazne zatvora od tri meseca.

U sudnice zbog neplaćanja alimentacije najčešće dospevaju očevi. Da bi izbegli svoje obaveze, roditelji koji ne žive sa decom izmišljaju razna opravdanja, pa se tako dešava da donose potvrde da su nezaposleni, ličnu imovinu prepisuju na roditelje, braću, sestre i druge rođake. Spremni su da prave dilove sa vlasnikom firme za koju rade da ih prijavi na minimalac, donose uverenja da su bolesni i da plaćaju skupe lekove, ili jednostavno ignorišu su­­­dsku odluku.

Izvor: Novosti.rs, Lj. PRERADOVIĆ

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je: