Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


GRANE DELATNOSTI ČIJE OBAVLJANJE ISKLJUČUJE PRAVO PREDUZETNIKA NA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PO OSNOVU SAMOSTALNE DELATNOSTI U 2014. GODINI

KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA UREDBE O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - "Sl. glasnik RS", br. 119/2013

KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE - "Sl. glasnik RS", br. 118/201: • Primena od 1.1.2014. godine, odnosno od finansijskih izveštaja za 2014. godinu •

KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA POREZA NA ZARADE U SLUČAJU UMANJENJA PORESKE OSNOVICE - "Sl. glasnik RS", br. 115/2013

KOMENTAR REŠENJA O UTVRĐIVANJU PREVODA MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI ZA MSP) - "Sl. glasnik RS", br. 117/2013: • Primena od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine •

MEĐUSOBNA POVEZANOST OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA SVRHU ISKAZIVANJA TRANSFERNIH CENA

Indeksi potrošačkih cena za decembar 2013. godine •

Izvor: Paragraf Lex