Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI: Nije jasno definisano šta je sukob interesa odnosno, da li će pripadnici MUP-a moći da rade kao privatno obezbeđenje. Potrebna lista profesija nespojivih sa radom u MUP-u


Koji su poslovi nespojivi sa policijskom profesijom i kakva su zakonska rešenja u toj oblasti - Beogradski centar za bezbednosnu politiku predstavio je istraživanje i analizu koja se bavi ovim pitanjima.

U Centru ističu da ni Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji o kojem bi poslanici trebalo da raspravljaju u toku ovog meseca, nije jasno definisao šta je sukob interesa odnosno, da li će, na primer, pripadnici MUP-a moći da rade kao privatno obezbeđenje.

Potrebno je izraditi listu poslova nespojivih sa radom u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ocenila je istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sofija Mandić predstavljajući istraživanje o sukobu interesa u policiji.

Mandić je na napomenula da je Zakon o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016) donet 2016. godine, ali da nikada nisu usvojena podzakonska akta kojima bi se regulisalo koje dodatne poslove policajac može da radi.

"Ne smemo da imamo ovu vrstu neizvesnosti", smatra Mandić koja je podvukla da se policijski službenici moraju i obavestiti koji poslovi su nespojivi sa njihovim osnovnim zanimanjem.

Kao jedan od problema Mandić je navela da u MUP ne postoji ni objedinjena evidencija o dodatnim poslovima koje obavljaju policijski službenici.

U istraživanju Beogradskog centra za bezbednosnu politiku se ukazuje da ogromna većina policajaca, koji su učestvovali u istraživanju, kao razlog za obavljanje dodatnog posla navodi lošu ekonomsku situaciju.

Ispitivanjem je obuhvaćeno oko 800 policajaca, a više od petine njih smatra da je materijalna situacija zaposlenih u MUP nepodnošljiva, navodi se u istraživanju BCBP.

Potpredsednik Policijskog sindikata Srbije Vladimir Pavićević ukazao je da je novi Zakon o policiji, usvojen 2016. godine, najavljivan kao reformski akt koji će rešiti brojne probleme, ali da se već sada pristupilo izmeni ključnih delova tog zakona.

Menjaju 82 ključna člana zakona, konstatovao je Pavićević.

Izvor: Vebsajt N1, Đorđe Nasković, 12.12.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija