Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA: Skupštinski Odbor za pravosuđe usvojio Inicijativu Zaštitnika građana za podnošenje amandmana na Predlog zakona


Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije usvojio je Inicijativu Zaštitnika građana za podnošenje amandmana na Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama.

U Predlogu zakona član 58. stav 3. menja se i glasi:

"Ako je više kandidata ispunilo merila propisana za izbor sa jednakim najboljim rezultatom, prednost za zapošljavanje ima kandidat koji pripada grupi lica koja se nalaze u nejednakom položaju, kao što su žrtve nasilja u porodici i partnerskim odnosima, osobe sa invaliditetom, pripadnici romske nacionalne manjine, a zakonom kojim se uređuje rad javne službe, odnosno kolektivnim ugovorom mogu se odrediti i druge grupe lice koja se nalaze u nejednakom položaju"

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 11.12.2017.
Naslov: Redakcija