Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OTVORENA PREGOVARAČKA POGLAVLJA 6 I 30


Srbija je u Briselu, 11. decembra 2017. godine, otvorila još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom – poglavlje 6 o kompanijskom pravu i 30 o ekonomskim odnosima sa inostranstvom.

Savet EU zvanično je saopštio da su na sedmom sastanku Pristupne konferencije sa Srbijom otvorena dva nova poglavlja i naveo da će nove Pristupne konferencije biti planirane kako bi proces napredovao i u prvoj polovini 2018. godine.

U Savetu EU kažu da je EU prilikom otvaranja poglavlja 6 i 30 pažljivo ispitala pripremljenost Srbije.

"Podrazumevajući da Srbija nastavi proces usaglašavanja i primene evropskih standarda u ovim poglavljima, EU zapaža da postoje merila koja su neophodna kako bi se privremeno zatvorila ova poglavlja", navodi se u dokumentu.

Kada je Poglavlje 6, koje se odnosi na kompanijsko pravo u pitanju, Savet EU kao merila navodi usklađivanje Srbije sa Zakonom o tržištima kapitala i Zakonom o privrednim društvima. Srbija takođe mora da završi usklađivanje sa Direktivom o ponudama za preuzimana.

Kao poslednje merilo u Poglavlju 6 navodi se potreba da Srbija uskladi svoje računovodstvene i zakone koji se odnose na reviziju, uključujući i primenu tih zakonodavstva. Posebna pažnja bi trebalo da se obrati na zahteve koji se odnose na kvalitet osiguranja, istrage i sankcije u oblasti revizije entiteta od javnog interesa kao i na adekvatno finansiranje javnog sistema nadzora.

U okviru Poglavlja 30 koje se bavi spoljnim odnosima, Savet EU navodi pristupanje Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji i dokaze o usklađivanju sa EU pozicijama u toj organizaciji kao jedno od merila za zatvaranje tog poglavlja.

Dalje, Srbija bi trebalo da Evropskoj komisiji predstavi Akcioni plan za preostale pripreme u cilju usklađivanja zakonodavstva, usklađivanja međunarodnih sporazuma sa evropskim kriterijumima kao i unapređenje administrativnih i kontrolnih kapaciteta kako bi se osigurala puna primena evropskih standarda u ovom poglavlju od trenutka ulaska u članstvo EU.

Savet EU dodaje da će EU posvetiti posebnu pažnju nadgledanju "specifičnih pitanja" koja su pomenuta u zajedničkoj evropskoj pregovaračkoj poziciji, da će se nadgledanje napretka u usaglašavanju i primeni kriterijuma pratiti tokom pregovora kao i da će se Konferencija vratiti danas otvorenim poglavljima u odgovarajućem trenutku.

Srbija je u pregovorima sa Unijom otvorila ukupno 12 poglavlja, dva su preliminarno i zatvorena. Na putu evrointegracija čekaju je još 23 poglavlja. Otvaranje novih očekuje se u junu 2018. godine.

Hronologija otvaranja poglavlja u pregovorima sa EU:

  • 20. jun 2017. – Poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine i poglavlje 29 – Carinska unija.
  • 27. februar 2017. – Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika i poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura.
  • 13. decembar 2016. – Poglavlje 5 – Javne nabavke i poglavlje 25 – Nauka i istraživanje.
  • 18. jul 2016. – Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava i poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbednost.
  • 14. decembar 2015. – Poglavlje 32 – Finansijski nadzor i poglavlje 35 – Normalizacija odnosa Beograda i Prištine.
  • 21. januar 2014. – U Briselu je održana prva međuvladina konferencija između Srbije i EU, čime je označen početak pristupnih pregovora na političkom nivou.
Izvor: Vebsajt RTS, 11.12.2017.
Izvod iz vesti, Naslov. Redakcija