Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADIONICA "MEDIJACIJA I ADVOKATURA – ULOGA ADVOKATA MEDIJACIJI" 13. DECEMBRA 2016. GODINE


Advokatska komora Srbije i Partneri za demokratske promene Srbije uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji organizuju radionicu "Medijacija i advokatura – uloga advokata medijaciji".

Radionica će se održati u utorak, 13. decembra 2016. godine, u trajanju od 17:30 do 19:30 časova, u prostorijama Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Dečanska 13/VI sprat.

Ova interaktivna radionica, koja ima za cilj upoznavanje advokata i advokatskih pripravnika sa osnovnim načelima i pravnim okvirom za primenu medijacije u Srbiji, kao i sa ulogom advokata u medijaciji i uticajem medijacije na advokatsku praksu, obradiće između ostalog i sledeće teme:

  • pojam i osnovna načela medijacije
  • pravni okvir za primenu medijacije (posredovanja) u Srbiji
  • odnos medijacije i sudskog postupka
  • uloga medijatora
  • uloga advokata kao punomoćnika u postupku medijacije
  • odnos medijacije i advokature

Potvrda učešća na e-mail adresu: office@partners-serbia.org ili putem telefona, na broj 011/3231-551.

Izvor: Vebsajt Advokatska komora Srbije, 08.12.2016.