Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA: Obaveza svih državnih organa, organa teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja je da do 20. januara tekuće godine, za prethodnu godinu dostave godišnji izveštaj o radnjama preduzetim u cilju primene ovog Zakona. Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u državnom organu ako propusti da podnese godišnji izveštaj Povereniku


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je pismom upućenim na adrese najviših državnih organa, svih ministarstava i više stotina drugih organa vlasti upozorio na njihovu dužnost iz člana 43. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010 - daje: Zakon) koji obavezuje sve državne organe, organe teritorijalne autonomije, organe lokalne samouprave i organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja na dostavljanje godišnjeg izveštaja o radnjama preduzetim u cilju primene ovog Zakona.

Poverenik je organe vlasti upozorio i na to da je nedostavljanje izveštaja članom 48. Zakona utvrđeno kao kažnjiv prekršaj.

Izveštaji državnih organa koje treba da dostave do 20. januara 2017. godine, predstavljaju osnovu za izradu godišnjeg izveštaja o stanju u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja i oblasti zaštite podataka o ličnosti, koji Poverenik u martu svake godine, za prethodnu godinu, podnosi Narodnoj skupštini, a dostavlja predsedniku Republike, Vladi i Zaštitniku građana.

Povodom toga, Poverenik je izjavio i sledeće:

"Kao i svake prethodne godine Poverenik će uredno izvršiti svoju obavezu i u zakonskom roku podneti Izveštaj Narodnoj skupštini. S tim u vezi moram nažalost konstatovati da Narodna skupština već dve godine zaredom nije razmatrala Izveštaj Poverenika. Ta činjenica je destimulativna i mislim dvostruko štetna.

Sa jedne strane Narodna skupština sebe tako lišava informacija o stanju u dve važne oblasti ljudskih prava, odnosno impulsa potencijalno korisnih za eventualne zakonodavne intervencije u tim oblastima. S druge strane, to je svakako loša poruka za druge organe vlasti, budući da je Narodna skupština, kao najviši organ zakonodavne vlasti valjda poslednja od koje bi trebalo očekivati neizvršavanje obaveza koje ima po zakonu i sopstvenom Poslovniku."

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)

Podnošenje izveštaja Povereniku

Član 43

Državni organ, do 20. januara tekuće godine, za prethodnu godinu, podnosi godišnji izveštaj Povereniku o radnjama tog organa, preduzetim u cilju primene ovog zakona, koji sadrži podatke o:

1) broju podnetih zahteva, broju potpuno ili delimično usvojenih zahteva, kao i o broju odbačenih i odbijenih zahteva;

2) broju i sadržini žalbi protiv rešenja kojima se odbacuje ili odbija zahtev;

3) ukupnom iznosu naplaćenih naknada za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja;

4) merama preduzetim u vezi sa obavezom objavljivanja informatora;

5) merama preduzetim u vezi sa održavanjem nosača informacije;

6) merama preduzetim u vezi sa obukom zaposlenih.

Podaci iz stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana iskazuju se ukupno i posebno za tražioce u kategoriji: građana, javnih glasila, udruženja građana, političkih stranaka, organa vlasti i drugih tražioca.

Član 48

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u državnom organu ako propusti da podnese godišnji izveštaj Povereniku o radnjama tog organa, preduzetim u cilju primene ovog zakona, sa propisanim podacima (član 43).

Izvor: Vebsajt Poverenika, 12.12.2016.
Naslov: Redakcija