Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O GLAVNOM GRADU I STATUT GRADA BEOGRADA: Od 1. januara 2020. godine poslovi legalizacije do 400 kvadrata prelaze u nadležnost gradskih opština, a do 3.000 metara kvadratnih u nadležnost prigradskih opština


Gradske i prigradske opštine u Beogradu će od 1. januara 2020. godine sprovoditi legalizaciju, i njima će biti vraćeno oko 190.000 predmeta, a zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da su opštine spremne za taj posao.

Objasnio je da na osnovu Zakona o glavnom gradu ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 37/2019) i novog Statuta grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2008, 6/2010 i 23/2013, "Sl. glasnik RS", br. 7/2016 - odluka US i "Sl. list grada Beograda", br. 60/2019) od 1. januara 2020. poslovi legalizacije do 400 kvadrata prelaze u nadležnost gradskih opština, a do 3.000 metara kvadratnih u nadležnost prigradskih opština.

- Od 1. januara oko 190.000 biće vraćeno opštinama, čime će se, u stvari, ispraviti nepravda koja se desila 2011. godine kad je jednom odlukom legalizacija centralizovana - rekao je Vesić.

Naveo je da su tako svi građani morali da dolaze na jedno mesto u 27. marta u Sekretarijat za legalizaciju, umesto da se to radi u 17 gradskih opština kako bi taj posao bio dostupniji građanima.

- Opštine su spremne. Mi svakodnevno održavamo sastanke s njima. Ono što sam ja od njih tražio, to je da svakog građanina koji ima podnet zahtev za legalizaciju obaveste pismom o tome šta mu nedostaje da bi završio legalizaciju - rekao je Vesić.

Kako kaže, mnogi građani su podneli zahteve odavno, neki i pre 15 i 20 godina i misle da su podneli svu dokumentaciju i da sad samo treba da se legalizuje objekat.

Zapravo se, navodi Vesić, dešava da im, na primer, nedostaje projekat ili geodetski snimak ili neka potvrda da bi se proces završio.

- Zato sam tražio od opština da svakom građaninu koji je podneo zahtev pošalju jasan dopis u kome piše šta nedostaje da bi bio završen proces legalizacije kako bi građani to mogli da dopune - kaže zamenik gradonačelnika.

Pored toga, od opština je zatražio da organizuju isturena odeljenja po mesnim zajednicama kako bi se olakšalo građanima.

- Takođe, ono što je važno, premijerka je pokrenula inicijativu da i u poslovima legalizacije postoji neka vrsta praćenja predmeta na internetu kao što postoji kod građevinske dozvole - rekao je Vesić.

To je, kaže, dobro, jer će svaki građanin moći da vidi u kom statusu je njegov predmet, šta mu nedostaje i šta treba da uradi kako bi završio proces legalizacije.

Izvor: Vebsajt Blic, 10.11.2019.
Naslov: Redakcija