Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: Akademska zajednica protiv tek usvojenog Zakona, jer smanjuje dostignute standarde autonomije, što je primetno u sastavu regulatornih tela, gde se povećava broj predstavnika koje bira Vlada, a smanjuje učešće onih koje bira akademska zajednica


Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU), akreditovani privatni i državni univerziteti i Nacionalni savet za visoko obrazovanje nezadovoljni su Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 - dalje: Zakon) i izražavaju "veliku zabrinutost u anticipiranju efekata ovog Zakona", usvojenog pre oko mesec dana. Predsednici ovih tela u pismu upućenom ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenu Šarčeviću, zato, nude saradnju u pisanju amandmana ili potpuno novog Zakona.

Predsednici pomenutih tela, akademik Vladimir Kostić (SANU), akademik Vladimir Bumbaširević (KONUS) i prof. dr Vladimir Popović navode da Zakon smanjuje dostignute standarde autonomije, što je primetno u sastavu regulatornih tela, gde se povećava broj predstavnika koje bira Vlada, a smanjuje učešće onih koje bira akademska zajednica.

- Tako je u Nacionalnom savetu učešće predstavnika univerziteta smanjeno sa 57 na 35 odsto, a u Upravnom odboru Nacionalnog akreditacionog tela, od sedmoro članova samo je jedan koga predlažu univerziteti - podsećaju oni.

Profesori u pismu ističu brojne primedbe na period nakon završetka javne rasprave o Zakonu o visokom obrazovanju.

- Period koji sledi je period neprihvatljivo poremećene komunikacije, iznenađujućih, neočekivanih i često neprihvatljivih rešenja, nedostupnosti teksta u pojedinim periodima procedure njegovog donošenja, te reakcijama na naše zahteve koje teško možemo drugačije okarakterisati do kao neadekvatne - ističe se u obraćanju.

Potpisnici ocenjuju da "promena zakona ima smisla prevashodno kada se uoči suštinski nesklad između prakse i anticipiranog željenog napretka u određenoj oblasti, sa jedne, i postojećih zakonskih rešenja, sa druge strane, a koji se ne mogu amandmanski prevazići".

- Naš stav je da ovaj Zakon tu vrstu iskoraka ne čini i da ostavlja neprijatan ukus zanemarivanja celine radi parcijalnog rešavanja nekih problema, stav koji kao da potvrđuju neprihvatljive reakcije i etiketiranja pojedinaca, koje nemaju potrebe da ovim zakonom budu nezadovoljne. Suočeni sa situacijom koja uznemirava akademsku zajednicu, spremni smo da Vam ponudimo partnerstvo u prevazilaženju ove situacije - navode profesori i objašnjavaju da to podrazumeva zajednički rad na rešenjima, ili kroz amandmane, ili kroz artikulisanje novog Zakona.

Izvor: Vebsajt Blic, M. R., 07.11.2017.
Naslov: Redakcija