Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

BEOGRADSKA BERZA: POčELO TRGOVANJE DRżAVNIM OBVEZNICAMA NA BELEX-U


Na Beogradskoj berzi 12. novembra 2015. godine je počelo trgovanje državnim obeznicama, u koje su uključene 64 emisije tih dugoročnih hartija od vrednosti, koje će moći da kupuju i prodaju i mali investitori, odnosno građani, izjavio je direktor Berze, Siniša Krneta.

U trgovanje je uključeno 40 emisija državnih obveznica nominovanih u dinarima i 24 emisije obveznica različitog roka dospeća nominovanih u evrima, objasnio je Krneta.

Prednost trgovanja državnim obveznicama je ta što vlasnik ne mora da čeka, na primer, rok dospeća 2020. godine, već njenom prodajom na Berzi može da dođe do gotovine pre tog roka, objasnio je on, i ukazao da će se trgovanjem tim hartijama prvi put dobiti vrednovanje državnog duga.

Investitorima je ponuđeno organizovano tržište, jer ne moraju da traže posredovanje brokera ili banke da bi kupili državne obveznice, naveo je Krneta i dodao da je minimalna vrednost obveznica kojom će se trgovati na berzi 10.000 dinara, ili 1.000 evra.

Zarada ostvarena na državnim obveznicama na Berzi, kako je napomenuo, ne ulazi u osnovicu za oporezivanje prihoda na profit.

"Prvi efekat je već postignut, jer je skrenuta pažnja svima na tržištu, od onih koji imaju veliki kapital, do onih koji imaju mali prihod, posebno građani", rekao je Krneta, ukazujući da je malim investitorima data mogućnost da svoj višak novca plasiraju na Berzi umesto u štednju u bankama, gde su kamate na depozite niske.

Direktor Beogradske berze je podsetio na novi raspored trgovanja na tom tržištu, koji se sprovodi od 2. novembra 2015. godine, i to svakog radnog dana od 9.30 do 14 časova, što je proširenje od 1,5 sata u kontinuiranom trgovanju.

Prema njegovim rečima, to je urađeno da bi se pospešilo trgovanje, koje je već na ovu meru reagovalo povećanje obima trgovanja za15 odsto. Jedan od razloga za takvu odluku je i jačanje konkurentnosti Beogradske berze.

Krneta je najavio i 14. Međunarodnu konferenciju Beogradske berze, 19. novembra 2015. godine u Beogradu, i u okviru nje Investitorsku konferenciju, koja je značajna u regionalnim okvirima i za privlačeje potencijalnih investitora.

Na skupu će učesvovati predstavnici Svetske banke, Fiskalnog saveta i brojni ekonomski eksperti, a specijalni gosti biće predstavnici Varšavske berze, koji će na predavanju objasniti kakvu je ulogu imala njihova berza u svetskoj ekonomskoj krizi 2009. godine i spašavanju nacionalne ekonomije od recesije.

Biće organizovan i panel o novoj berzi električne energije, najavio je direktor Beogradske berze.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.11.2015.
Naslov: Redakcija