Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU: SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE PODNEO ZAHTEV ZA OCENU USTAVNOSTI OVOG PROPISA


Savet za borbu protiv korupcije podneo je Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015 - dalje: Zakon). Prema mišljenju Saveta, ovaj Zakon otvoreno privileguje vlasnike koji su firme kupili u privatizaciji, čime se narušava odredba Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) o zabrani diskriminacije.

Konkretno, dva člana Zakona su sporna u očima Saveta za borbu protiv korupcije. Članom 6. ovog Zakona predviđeno je da se pravo korišćenja građevinskog zemljišta pretvori u pravo svojine bez naknade, ukoliko je reč o imovini koja je kupljena u postupku javnog oglašavanja po tržišnim uslovima.

- Savet smatra da je ovakav način sticanja javne svojine bez naknade protivustavan, jer kupci privatizovanih subjekata na ime cene vlasništva nisu uplaćivali ništa ni tokom postupka privatizacije. Preduzeća su u privatizaciji prodavana sa ciljem da kupac nastavi delatnost, i u tu svrhu koristi imovinu. Zemlja na kojoj se nalazi ta imovina, a koja je sada u javnoj svojini, nije bila tržišno vrednovana, niti je bila predmet prodaje, jer za prodaju tog zemljišta nije bila nadležna Agencija za privatizaciju. S tim u vezi nije prodavano zemljište ispod objekata, niti je moglo biti uračunato u kupoprodajnu cenu. Da je obračunavana i protivvrednost zemljišta na kojem su društvene firme imale pravo korišćenja, cena bi bila znatno veća - navodi se u inicijativi za ocenu ustavnosti koju je Savet uputio Ustavnom sudu.

Ova zakonska odredba, smatraju u Savetu, stavlja vlasnike privatizovanih preduzeća u povoljniji položaj u odnosu na ostale građane ili firme u Srbiji i time povređuje ustavno načelo zabrane diskriminacije.

U inicijativi, Savet skreće pažnju Ustavnom sudu i na Član 13. Zakona. Ovaj član omogućava podnosiocu zahteva za konverziju popust od 30 odsto u odnosu na utvrđeni iznos naknade, ukoliko istu isplati odjedanput.

"U skladu sa članom 86. Ustava i javna svojina uživa zaštitu kao i drugi oblici, a pravo svojine može biti oduzeto ili ograničeno samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne. I ako se formalno ustanovi puni iznos tržišne cene, davanjem diskonta od 30 odsto znatno se umanjuje tržišna cena i narušava se ustavni imperativ koji dozvoljava otuđenje isključivo uz tržišnu naknadu", stoji u inicijativi Saveta.

Inicijativu Saveta za borbu protiv korupcije možete pogledati ovde.

Izvor: Vebsajt Danas, V. J., 12.11.2015.
Naslov: Redakcija