Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE POKRAJINSKE VLADE ODRŽANE 12.11.2014. GODINE: POKRAJINSKA VLADA USVOJILA IZMENE POKRAJINSKOG AKCIONOG PLANA ZAPOšLJAVANJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2014. GODINU


Pokrajinska vlada je na sednici utvrdila Predlog odluke o Programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima, u AP Vojvodini, za period od 2015. do 2020. godine i uputila ga Skupštini Vojvodine na usvajanje.

Ovaj strateški dokument je prirodan nastavak velikog broja aktivnosti koji je proistekao iz Strategije za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja, koju je Skupština Vojvodine usvojila još 2008. godine i to je bio prvi strateški dokument koji se bavio fenomenom rodno zasnovanog nasilja u Srbiji, koji je imao izuzetne rezultate.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kao predlagač i institucija odgovorna za sprovođenje prve Strategije u svih 45 opština i gradova u Vojvodini, sredstva je obezbedio uz finansijsku podršku Fonda Ujedinjenih nacija za podršku akcijama protiv nasilja nad ženama (United Nations Trust Fund to End Violence against Women). Ovaj Fond UN je na globalnom konkursu podržao trogodišnje sprovođenje Strategije putem projekta "Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u AP Vojvodini", jednog od 21 podržanog projekta među 1023 pristigla, u iznosu od 990.970 američkih dolara. Iz budžeta AP Vojvodine bilo je obezbeđeno 1.400.000 dinara.

Osim podrške projektnim aktivnostima, Pokrajinska vlada je, u saradnji sa Fondom B92, podržala i izgradnju sigurnih kuća u Zrenjaninu, Pančevu i Somboru, u ukupnom iznosu od 17.000.000 dinara.

Ono što je ostao zajednički misionarski cilj i prethodne Strategije i ovog Programa jeste da se Vojvodina izgradi kao društvo sa nultom tolerancijom na nasilje nad ženama. Obaveza država jeste da obezbede da se nasilje u porodici ne dešava, a ako se ono desi, da se žrtve zaštite. Predloženi Program se stoga prvenstveno oslanja na standarde predviđene Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koja je u našoj zemlji potvrđena zakonom iz 2013. godine, kao i na do sada preuzete obaveze koje proističu iz međunarodnih dokumenata, Ustava Republike Srbije i domaćih propisa. Programom su predviđeni dugoročni i četiri kratkoročna cilja, kao i mere za sprečavanje nasilja.

Kao i svake godine, već tradicionalno 10. decembra, na Dan ljudskih prava, Pokrajina dodeljuje godišnje priznanje u oblasti ravnopravnosti polova. Pokrajinska vlada je odlučila da se Godišnje priznanje u oblasti ravnopravnosti polova za 2013. godinu, dodeli dr Tatjani Đurić- Kuzmanović iz Novog Sada i Akademiji ženskog preduzetništva iz Bačkog Petrovca.

Tatjana Đurić- Kuzmanović je profesorka ekonomije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Njeni istraživački interesi uključuju feminističku razvojnu ekonomiju, rodno programsko budžetiranje, rod i globalizaciju i korporativnu društvena odgovornost.

Akademija ženskog preduzetništva iz Bačkog Petrovca jedna je od prvih nevladinih organizacija koja je svoje aktivnosti usmerila na ekonomsko osnaživanje žena. Na programima koje sprovodi, naglasak je na edukaciji i treninzima žena za uspešno vođenje biznisa i drugih poslova u postojećim uslovima, čime je direktno doprinela ekonomskoj nezavisnosti žena i smanjivanju rodnih nejednakosti u sferi ekonomije.

Akademija ženskog preduzetništva dala je značajan doprinos za lokalni ekonomski razvoj. Zahvaljujući ovoj organizaciji, u Bačkom Petrovcu je otvoren Poslovno inovativni centar, poznatiji kao Biznis inkubator.

Pokrajinska vlada usvojila je izmene Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2014. godinu. Nakon rebalansa budžeta AP Vojvodine, za 26 miliona dinara su povećana sredstva namenjena za subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta i subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje. Na taj način, do kraja ove godine, planirano je da se dodatno obezbede uslovi za zapošljavanje još 200 lica.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 12.11.2014.