Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA: U dobrovoljne penzijske fondove uplaćuje 217.421 korisnik


Na kraju drugog tromesečja u dobrovoljne penzijske fondove uplaćivao je 217.421 korisnik, njihove ukupne uplate iznosile su 1,07 milijardi dinara, članovi su povukli 832,3 miliona dinara, dok je prinos od ulaganja iznosio oko dve milijarde dinara, navodi se u izveštaju Narodne banke Srbije (NBS) o sektoru dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji.

Neto imovina fondova iznosila je 51,8 milijardi dinara i bila je veća za 4,2 odsto nego na kraju prethodnog tromesečja.

Struktura ulaganja imovine fondova nije znatnije izmenjena pošto su najveći udeo imale državne obveznice, koje su činile 77,4 odsto ukupne imovine, sredstva na kastodi računima i oročeni depoziti banaka činili su 10,2 odsto, a ulaganje u akcije 11,1 odsto, navodi se u izveštaju NBS.

Prosečan iznos akumuliranih sredstava na računima članova, koji su do sada najmanje jednom uplatili doprinos, iznosio je 266.100 dinara, prenosi Tanjug.

Struktura korisnika po polu i iznosu njihovih sredstava nije se značajno promenila u odnosu na prethodne periode, pa su većinu činili muškarci, koji su u ukupnom broju korisnika učestvovali sa 57,1 odsto.

Prosečna starost korisnika dobrovoljnih penzijskih fondova na kraju drugog tromesečja je iznosila oko 47 godina, a najviše je bilo korisnika između 40 i 60 godina, i to 62 odsto.

I procenat korisnika starijih od 53 godine sličan je kao u prethodnim godinama i iznosio je 30,8 odsto, dok je procenat korisnika starijih od 58 godina 18,1 procenat.

Od ukupnih uplata u drugom tromesečju 36,9 odsto su bile individualne uplate, 33,4 odsto uplate poslodavaca koji kao obveznici uplate svojim zaposlenima uplaćuju doprinose u penzijski fond, dok se 29,7 odsto odnosi na uplate preko penzijskih planova.

Kada je reč o isplatama, većinu su činile jednokratne koje su iznosile 693,2 miliona dinara, programirane isplate 125,3 miliona a delimične 13,8 miliona dinara.

Na tržištu dobrovoljnih penzijskih fondova poslovala su četiri društva za upravljanje, koja su upravljala imovinom sedam dobrovoljnih penzijskih fondova, dve kastodi banke, pet banaka posrednika i jedno društvo za osiguranje posrednik.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Politika, 10.10.2023.
Naslov: Redakcija