Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH “MOJA PRVA PLATA”: Program će se sprovoditi kod poslodavca, u privatnom i javnom sektoru, u trajanju od devet meseci, a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa


Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plataˮ, koji će imati četiri faze.

Prva faza je namenjena isključivo poslodavcima, koji će do 31. oktobra moći da se prijave za učešće u programu na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Druga faza je namenjena nezaposlenim licima, koja će za učešće u programu moći da se prijave od 6. do 24. novembra, takođe na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Treća faza programa odnosiće se na izbor kandidata od strane poslodavaca. Poslodavci će imati mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od samog početka njihovog prijavljivanja, a povezivanje (konačan izbor) kandidata će poslodavci obaviti u periodu od 27. novembra do 8.decembra.

U roku od sedam dana od dana konačnog izbora kandidata, na sajtu biće objavljena lista oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.

Četvrta faza programa podrazumeva potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, i početak osposobljavanja nezaposlenih lica biće u periodu od 1. do 15. januara 2024. godine.

Planirano je da se u program “Moja prva plata” u novom ciklusu uključi do 10.000 mladih starosti do 30 godina, sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Program će se sprovoditi kod poslodavca, u privatnom i javnom sektoru, u trajanju od devet meseci, a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa.

Tokom trajanja programa, Nacionalna služba za zapošljavanje će na mesečnom nivou isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjem novčanu naknadu u iznosu od 28.000 dinara, dok će mladima sa visokim obrazovanjem isplaćivati 34.000 dinara, uz uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad, kako bi na taj način povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Javni poziv za ovogodišnji program “Moja prva plata” i sve informacije o programu nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje (www.nsz.gov.rs), kao i sajtu Moja prva plata (www.mojaprvaplata.gov.rs).

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Novosti, 10.10.2023.
Naslov: Redakcija