Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: Zakon propisuje da ugovor o kreditu mora da sadrži vrste i visinu svih naknada koje se naplaćuju na teret korisnika kredita


Obračun i naplata bankarskih naknada, dilema da li je dozvoljena ili ne, veoma je uposlila sudove Srbije. Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić tvrdi da dileme nema, te da bankarske naknade imaju uporište u našem zakonodavstvu, kao i u praksi evropskih zemalja.

Odlukom Narodne banke Srbije 2006. godine definisano je da svi troškovi moraju da budu obračunati na isti način i prikazani kroz efektivnu kamatnu stopu, objašnjava Vasić u ime bankarskog sektora i navodi da i Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014) propisuje da ugovor o kreditu mora da sadrži vrste i visinu svih naknada koje se naplaćuju na teret korisnika kredita.

Veoma je bitno da svi klijenti prilikom zaključenja ugovora prvo dobiju ponudu u kojoj su jasno iskazani troškovi da bi se ušlo u ugovorni odnos, zatim ugovor u kojem su jasno iskazani troškovi kao sastavni deo efektivne kamatne stope i plan otplate koji podrazumeva troškove koje klijent treba da plati da bi ostvario prava iz ugovornog odnosa, kaže Vasić i dodaje da se pitanje naknada pojavljuje samo u Srbiji, te da takav problem ne postoji u regionu.

"Bilo je 2017. i 2018. godine nekoliko slučajeva u Mađarskoj, pa se Vrhovni sud Mađarske obratio Evropskom sudu pravde i prošle godine je dobio tumačenje u kojem je jasno definisano da su naknade bankama dozvoljene, te da su sastavni deo efektivne kamatne stope", kaže Vasić i zaključuje da bankarski sektor deli taj stav da su naknade dozvoljene i da su transparentno iskazane.

Izvor: Vebsajt RTV, Đuro Vukelić, 08.10.2020.
Naslov: Redakcija