Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: Vreme koje učenik provodi u školi biće izraženo u satima, što daje mogućnost boljeg planiranja i raspoređivanja nastavnih i vannastavnih aktivnosti u toku vremena koje učenici provedu u školi. Škola je dužna da organizuje pripremu svih učenika za polaganje maturskih i završnih ispita u obimu od najmanje pet odsto od ukupnog godišnjeg broja časova iz predmeta iz kojih se polaže maturski, odnosno završni ispit. Srednje obrazovanje se završava polaganjem ispita na državnom nivou. Vrste ispita su: opšta matura, stručna i umetnička matura, završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja, specijalistički i majstorski ispit


Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, trebalo bi da, stvori pravni osnov za unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada, dostupnost kvalitetnijem obrazovanju i vaspitanju, kao i bolje uslove za obrazovanje i vaspitanje učenika kojima je potrebna dodatna podrška, ali i veću autonomiju ustanova.

Najveći deo izmena predložen je zbog usklađivanja sa nedavno usvojenim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017).

Predloženim izmenama vreme koje učenik provodi u školi biće izraženo u satima, a kako se navodi u obrazloženju, daje mogućnost boljeg planiranja i raspoređivanja nastavnih i vannastavnih aktivnosti u toku vremena koje učenici provedu u školi.

Predlogom zakona se daje osnov za upis u srednju školu pod povoljnijim uslovima, a na osnovu merila i postupka propisanih Pravilnikom o upisu učenika u srednju školu ("Sl. glasnik RS", br. 38/2017, 51/2017 i 81/2017) kako bi se postigla puna ravnopravnost i dostupnost u obrazovanju.

Na taj način se omogućava uključivanje dece iz osetljivih društvenih grupa u srednje obrazovanje.

Predlogom zakona definisano je da se školskim programom uređuje povezivanje sa poslodavcima, kao i da razvojni plan škole sadrži i mere unapređivanja saradnje sa poslodavcima u sektoru kome pripadaju obrazovni profili srednje stručne škole.

Kako se dodaje, ova dopuna je izvršena u cilju unapređivanja sticanja stručnih kompetencija učenika.

U školi može da se osnuje učenička zadruga s ciljem podsticanja razvijanja pozitivnog odnosa učenika prema radu i profesionalne orijentacije, povezivanje nastave i rada, razvijanja svesti o odgovornosti za preuzete obaveze, kao i razvoja pozitivnog odnosa prema timskom radu i preduzetništvu.

Rad učeničke zadruge uređuje se statutom škole i pravilima za rad zadruge, u skladu sa zakonom.

Predloženim izmenama iz sistema srednjih škola izuzete su škole za obrazovanje odraslih u srednjem obrazovanju jer se u tim školama ostvaruje samo osnovno obrazovanje odraslih.

Propisuje se i mogućnost studijske posete nastavnika radi razmene iskustva dobre prakse i horizontalnog stručnog usavršavanja.

Predviđena je veća saradnja sa drugim ustanovama iz lokalne samouprave prilikom planiranja broja mesta po obrazovnim profilima i područjima rada za upis učenika u srednju školu.

Kako se navodi, institucija Model centra u dosadašnjem sistemu obrazovanja i vaspitanja nije bila dovoljno razvijena.

Model ustanova je ustanova koja ostvaruje izuzetne rezultate u obrazovnom i vaspitnom radu, naročito doprinosi unapređenju obrazovne i vaspitne prakse, a odluku o dodeli statusa model ustanove donosi ministar.

Definisane su i međupredmetne kompetencije za kraj srednjeg obrazovanja kao i očekivani nivoi njihove ostvarenosti.

Izmenama zakona definisano je da program saradnje sa porodicom obuhvata i načine saradnje sa savetom roditelja formiranim u jedinici lokalne samouprave.

Škola je dužna da organizuje pripremu svih učenika za polaganje maturskih i završnih ispita u obimu od najmanje pet odsto od ukupnog godišnjeg broja časova iz predmeta iz kojih se polaže maturski, odnosno završni ispit.

Srednje obrazovanje se završava polaganjem ispita na državnom nivou. Vrste ispita su: opšta matura, stručna i umetnička matura, završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja, specijalistički i majstorski ispit.

Izvor: Vebsajt Blic, 11.10.2017.
Naslov: Redakcija