Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DUALNOM OBRAZOVANJU: Obim učenja kroz rad iznosi najmanje 20 odsto a najviše 80 odsto časova od ukupnog broja časova stručnih predmeta. Učenje kroz rad realizuje se u skladu sa školskim kalendarom tokom školske godine u periodu od 8 do 20 sati, najduže šest sati dnevno, odnosno 30 sati nedeljno, u skladu s planom i programom nastave i učenja. Učenik koji obavlja učenje kroz rad ima pravo na naknadu, koja se isplaćuje jednom mesečno najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec po svakom satu provedenom na učenju kroz rad u neto visini od najmanje 70 odsto minimalne cene rada


Predlog zakona o dualnom obrazovanju koji je Vlada Republike Srbije uputila u skupštinsku proceduru trebalo bi da omogući efikasnije obrazovanje, kao i zapošljavanje mladih odmah posle srednje škole.

Cilj zakona je prilagođavanje srednjeg stručnog obrazovanja potrebama privrede, smanjivanje stope nezaposlenosti mladih do 25. godine i jačanje konkurentnosti privrede Srbije na regionalnom i globalnom nivou.

Predlogom zakonom uređuju se sadržaj i način ostvarivanja dualnog obrazovanja, uzajamna prava i obaveze učenika, roditelja, škole i poslodavca, materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika, kao i druga pitanja od značaja za dualno obrazovanje.

Dualno obrazovanje je model realizacije nastave u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču kompetencije u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz prethodno pribavljeno mišljenje Nacionalnog prosvetnog saveta i Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, donosi plan i program nastave i učenja. Standard kvalifikacije i plan i program nastave i učenja inovira se svakih pet godina, ili u kraćem roku ako potrebe privrede i tehnološkog razvoja to zahtevaju.

Obim učenja kroz rad iznosi najmanje 20 odsto a najviše 80 odsto časova od ukupnog broja časova stručnih predmeta.

Učenje kroz rad realizuje se u skladu sa školskim kalendarom tokom školske godine u periodu od 8 do 20 sati, najduže šest sati dnevno, odnosno 30 sati nedeljno, u skladu s planom i programom nastave i učenja.

Učenje kroz rad realizuje se u celosti kod jednog, odnosno više poslodavaca u skladu sa planom i programom nastave i učenja. U školi se realizuje najviše 25 odsto časova učenja kroz rad.

Učenik koji obavlja učenje kroz rad ima pravo na naknadu, koja se isplaćuje jednom mesečno najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec po svakom satu provedenom na učenju kroz rad u neto visini od najmanje 70 odsto minimalne cene rada. Podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona, ministar donosi u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Vlada obrazuje komisiju za razvoj i sprovođenje dualnog obrazovanja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, radi sprovođenja i unapređivanja dualnog obrazovanja i trogodišnjih vrednovanja ostvarenih rezultata.

Odredbe Predloga zakona primenjivaće se na deo srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja za obrazovne profile u trajanju od tri, odnosno četiri godine i specijalističkog obrazovanja, u skladu sa zakonom.

Kako se navodi u obrazloženju, jedan od razloga za donošenje zakona je to što Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013) koji je donet 2013. godine, nije uređeno dualno obrazovanje.

Izvor: Vebsajt Blic, 11.10.2017.
Naslov: Redakcija