Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Prema Nacrtu zakona na prednjem sedištu ne sme da se prevozi dete mlađe od 12 godina, niti lice koje ne može da upravlja svojim postupcima. Predviđeno je i da svako dete niže od 135 cm mora de se prevozi vezano u odgovarajućem bezbednosnom dečijem sedištu, koje je pričvršćeno za vozilo u skladu sa deklaracijom proizvođača vozila, odnosno proizvođača dečijih sedišta, osim u vozilima za javni prevoz putnika


Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima donosi brojne izmene i pooštravanje pravila u pojedinim oblastima, a na snagu bi trebalo u potpunosti da stupi 1. januara 2017. godine.

Kako direktor Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović objašnjava, najveće povećanje kazni biće u oblasti bezbednosti dece u vozilima.

Izmene važećeg Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US - dalje: Zakon), predviđaju da će kazne za nevoženje deteta u sedištu povećaju i da budu i do 120.000 dinara– rekao je on.

Sada je kazna za ovaj prekršaj od 15.000 do 30.000 ili 30 dana zatvora.

Prema Nacrtu zakona na prednjem sedištu ne sme da se prevozi dete mlađe od 12 godina, niti lice koje ne može da upravlja svojim postupcima, što je samo formulacijski izmenjeno u odnosu na važeći Zakon.

Nacrt zakona je za razliku od važećeg Zakona detaljnije razradio ovaj član zakona pa navodi da se svako dete niže od 135 cm prevozi vezano u odgovarajućem homologovanom bezbednosnom dečijem sedištu, koje je pričvršćeno za vozilo u skladu sa deklaracijom proizvođača vozila, odnosno proizvođača dečijih sedišta, osim u vozilima za javni prevoz putnika.

Prema Nacrtu zakona dete starije od četiri godine može da bude vezano sigurnosnim pojasem u vozila uz upotrebu homologovanog bezbednosnog podmetača, ukoliko visina deteta omogućava bezbedno vezivanje i ukoliko na mestu gde dete sedi postoji ugrađen naslon za glavu.

Izvor: Vebsajt Svevesti.com, 11.10.2016.
Naslov: Redakcija