Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLJANJE AKCIONIH PLANOVA O PREGOVARAČKIM POGLAVLJIMA 23 I 24 U BRISELU


Vlasnici nove kartice zdravstvenog osiguranja (KZO) susreću se sa određenim teškoćama prilikom korišćenja te kartice u zdravstvenim ustanovama, a na koje nailaze i zaposleni u ovim ustanovama prilikom prijema tih pacijenata.

Naime, kartice ne sadrže podatke o broju zdravstvenog kartona, podatke o upozorenju na određeni lek ili vakcinu, kao ni registracioni broj poslodavca. S druge strane, domovi zdravlja nisu u dovoljnoj meri opremljeni čitačima kartica zdravstvenog osiguranja i odgovarajućom informativnom tehnologijom, kaže se između ostalog u preventivnom obraćanju Zaštitnika građana Ministarstvu zdravlja i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

U cilju sprečavanja nastupanja dalekosežnih posledica po građane (osiguranike, pacijente), Zaštitnika građana smatra da je neophodno da Ministarstvo zdravlja bez odlaganja:

1. utvrdi najkraći rok za obezbeđivanje svih neophodnih preduslova (međusobna umreženost svih zdravstvenih ustanova, funkcionisanje e-kartona i sl.) za prelazak na KZO u punom kapacitetu, čime bi bili prevaziđeni i problemi usled trenutnih nedostatku u primeni KZO;

2. predloži izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon) produženjem roka u kome je Republički fond za zdravstveno osiguranje obavezan da izvrši zamene isprave o osiguranju. Rok, u kome će biti izvršena zamene isprava o osiguranju sa zdravstvenom karticom, odgovaraće periodu koji je Ministarstvo prethodno utvrdilo da je potreban za obezbeđenje neophodnih preduslova za nesmetanu upotrebu KZO, navodi se u dopisu Zaštitnika građana.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 11.10.2016.
Naslov: Redakcija