Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Zaštitnik građana poziva Ministarstvo zdravlja da se izmenama Zakona produži rok za zamenu papirnih zdravstvenih knjižica, novim karticama zdravstvenog osiguranja


Vlasnici nove kartice zdravstvenog osiguranja (KZO) susreću se sa određenim teškoćama prilikom korišćenja te kartice u zdravstvenim ustanovama, a na koje nailaze i zaposleni u ovim ustanovama prilikom prijema tih pacijenata.

Naime, kartice ne sadrže podatke o broju zdravstvenog kartona, podatke o upozorenju na određeni lek ili vakcinu, kao ni registracioni broj poslodavca. S druge strane, domovi zdravlja nisu u dovoljnoj meri opremljeni čitačima kartica zdravstvenog osiguranja i odgovarajućom informativnom tehnologijom, kaže se između ostalog u preventivnom obraćanju Zaštitnika građana Ministarstvu zdravlja i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

U cilju sprečavanja nastupanja dalekosežnih posledica po građane (osiguranike, pacijente), Zaštitnika građana smatra da je neophodno da Ministarstvo zdravlja bez odlaganja:

1. utvrdi najkraći rok za obezbeđivanje svih neophodnih preduslova (međusobna umreženost svih zdravstvenih ustanova, funkcionisanje e-kartona i sl.) za prelazak na KZO u punom kapacitetu, čime bi bili prevaziđeni i problemi usled trenutnih nedostatku u primeni KZO;

2. predloži izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon) produženjem roka u kome je Republički fond za zdravstveno osiguranje obavezan da izvrši zamene isprave o osiguranju. Rok, u kome će biti izvršena zamene isprava o osiguranju sa zdravstvenom karticom, odgovaraće periodu koji je Ministarstvo prethodno utvrdilo da je potreban za obezbeđenje neophodnih preduslova za nesmetanu upotrebu KZO, navodi se u dopisu Zaštitnika građana.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 11.10.2016.
Naslov: Redakcija