Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik naglašava da ukoliko pravno lice vrši prikupljanje podataka o ličnosti građana, ono mora prethodno upoznati građane sa svim aspektima obrade njihovih podataka pa i s tim da li će podaci biti ustupani trećim licima, kao korisnicima podataka. Suprotno postupanje predstavlja nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je povodom vesti o prodaji ličnih podataka porodilja pokrenuo postupak nadzora nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon). Postupak je u toku, a po okončanju postupka Poverenik će o rezultatima i merama koje će preduzeti obavestiti javnost.

Postupak se sprovodi prema preduzećima koja su po dosadašnjim saznanjima involvirana u slučaj - Medis Pharmi i Care Direct, a po potrebi biće proširen i na druge subjekte.

Care Direct je u Centralnom registru Poverenika još početkom 2011. godine izvršio direktno prijavljivanje zbirke "Evidencija porodilja". Care Direct, prema prijavi, obradu ovih podataka vrši još od 2003. godine, odnosno još pre stupanja Zakona na snagu. Međutim, u ovoj evidenciji naznačeno je da se obrada vrši na osnovu pristanka, kao i da nema drugih korisnika podataka.

Poverenik naglašava da ukoliko pravno lice vrši prikupljanje podataka o ličnosti građana, ono mora prethodno upoznati građane sa svim aspektima obrade njihovih podataka pa, razume se, i s tim da li će podaci biti ustupani trećim licima, kao korisnicima podataka. Suprotno postupanje predstavlja nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti.

Shodno navedenom, prodaja podataka o ličnosti može biti dozvoljena samo ako su se s njom prethodno izričito, u pisanoj formi, u skladu sa odredbama Zakona, saglasila lica o čijim podacima se radi. U suprotnom nedozvoljena je i predstavlja kažnjiv prekršaj.

S tim u vezi, ne samo povodom konkretnog slučaja, već generalno, Poverenik upozorava građane da je veoma važno da vode računa o tome kakve saglasnosti u raznim prilikama potpisuju. U više slučajeva utvrđeno je da su građani olako, bez jasne predstave o sadržini onog što potpisuju, stavljali svoj potpis na dokument koji predstavlja formalnu saglasnost za različite vrste obrade podataka o ličnosti. Neopreznost ove vrste može imati i vrlo neprijatne posledice, a takođe onemogućava ili bitno otežava zaštitu prava u slučaju da do zloupotrebe podataka dođe.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 12.10.2016.
Naslov: Redakcija