Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU: PROPIS STUPA NA SNAGU 1. JANUARA 2016. GODINE. UKOLIKO SE UTVRDI DA JE SUD ODGOVORAN ZBOG ODUGOVLAčENJA SUDSKOG POSTUPKA, GRAđANI ćE MOćI DA POšALJU PRIGOVOR PREDSEDNIKU SUDA I DA DOBIJU ODšTETU OD 300 DO 3.000 EVRA


Na predugo trajanje sudskih sporova od 1. januara 2016. godine mogla bi da bude stavljena tačka, jer će početi da se primenjuje institut obeštećenja, koji državu može da košta od 300 do 3.000 evra.

To je predviđeno Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015 - dalje: Zakon), koji je prvi korak da se u narednih pet godina broj starih predmeta smanji sa 1.750.000 na 350.000 i da se ubrza rešavanje tri miliona nerešenih predmeta. Stručnjaci sumnjaju da će samo ovim Zakonom država to i uspeti da uradi.

- Zakon ne precizira koliki je razumni rok, pa prvo moramo da utvrdimo šta je predugo suđenje, da li su to dve godine, koliko je u EU ili duže. Primenu Zakona mora da prati i preciznija statistika, ali i nezavisne sudije. I pored manjkavosti, Zakon će imati pozitivne efekte na ubrzanje sporova - kaže direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, Milan Antonijević.

U Društvu sudija smatraju da bi efikasnost mogla da se postigne stručnim i nezavisnim deliocima pravde.

- Efikasnost ne znači završiti što više predmeta u što kraćem roku, već ih završiti kvalitetno u razumnom roku. Nepotrebna brzina dovodi do procesnih grešaka, što predstavlja petinu predstavki protiv države u Strazburu - navode u Udruženju.

Izvor: Vebsajt Blic, S. Vukašinović, 11.10.2015.
Naslov: Redakcija