Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU PRIMENE NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: NIš 12. OKTOBAR 2015. GODINE


U organizaciji kompanije Paragraf, dana 12.10.2015. godine u Nišu je održano savetovanje pod nazivom "Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama".

Kompanija Paragraf je okupila predavače - eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, i to: predstavnike Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i višeg urednika stručnog časopisa "Budžetski instruktor".

Savetovanju je prisustvovao veliki broj učesnika iz javnog sektora.

U prvom delu savetovanja predavanje je održala gospođa Svetlana Ražić, Rukovodilac grupe za praćenje, nadzor i kontrolu postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke na temu primene Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), koje se odnosilo na: izmenjenu definiciju naručioca, mešovite nabavke, nabavke na koje se zakon ne primenjuje (novi izuzeci), nabavke između povezanih lica, okvirni sporazum, planiranje javnih nabavki, oglase o javnim nabavkama, novine kod uslova za učešće u postupku javne nabavke i negativne reference.

U drugom delu savetovanja predavanje je održala gospođa Tamara Mikić, Pomoćnik sekretara u Sektoru za realizaciju posebnih ovlašćenja u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki na temu primene Zakona o javnim nabavkama u delu koji se odnosi na: izveštaj o stručnoj oceni ponuda, odluku o dodeli ugovora i odluka o obustavi postupka, izmene tokom trajanja ugovora o javnoj nabavci, zaštitu prava u postupku javne nabavke.

Na kraju drugog dela savetovanja odgovarano je na mnogobrojna pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama i praktičnom primenom Zakona o javnim nabavkama. Pored predavača odgovore je davala i gospođa Dragana Đinđić, viši urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor".

Svi učesnici savetovanja, uz plaćenu kotizaciju, dobijaju GRATIS - komplet od 3 knjige iz oblasti javnih nabavki, i to:

• I KNJIGA: Novi priručnik za primenu Zakona o javnim nabavkama, sa tumačenjem najnovijih izmena i dopuna;

• II KNJIGA: Zbirku propisa za sprovođenje postupaka javnih nabavki, sa UPUTSTVOM UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE PONUĐAČIMA U VEZI IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA; Objašnjenja izmenjenih i dopunjenih odredaba zakona koje su od značaja za ponuđače, podnosioce prijava i zainteresovana lica

• III KNJIGA: Priručnik za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

Sledeće savetovanje u oraganizaciji kompanije Paragraf biće održano na istu temu dana 14.10.2015. godine u Novom Sadu.

Izvor: Redakcija, 12.10.2015.