Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

URAĐENA RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA


Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa ostalim organima nadležnim za vršenje nadzora nad primenom odredaba ovog zakona, izradila je radnu verziju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Pozivaju se sva zainteresovana lica da komentare i primedbe na tekst radne verzije dostave Upravi do 25.10.2014. godine na sledeće imejl adrese: misljenje@apml.org.rs i uprava@apml.org.rs. Nacrt zakona možete da preuzmete na sajtu Uprave za sprečavanje pranja novca http://www.apml.gov.rs/cyr1176/novost/Nacrt-zakona-o-izmenama-i-dopunama-Zakona-o-SPN/FT.html (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Uprave za sprečavanje pranja novca, 12.10.2014.