Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Predviđeno uvođenje prekršajnog naloga za trgovce, a to znači da će inspektori imati mogućnost da za manje prekršaje, za koje je trgovac priznao grešku ili je ona očigledna, dobije prekršajni nalog na osnovu koga može da plati kaznu i izbegne odlazak na sud


Srbija će do kraja godine dobiti nov zakon o zaštiti potrošača, a njegova najvažnija izmena u odnosu na postojeće propise jeste uvođenje vansudskog rešavanja potrošačkih prigovora. U praksi bi to značilo da kupac ima šansu da spor sa trgovcem reši van suda i izbegne dugotrajne procese ili zastarevanje predmeta što je do sada bio i najčešći razlog zbog koga su potrošači odustajali od borbe i onda kada su u pravu. Kako navodi Višnja Rakić, pomoćnik ministra trgovine u Sektoru za zaštitu potrošača, možemo očekivati ozbiljan zakon koji će zaštitu potrošača podići na jedan viši nivo.

- Vansudsko rešavanje potrošačkih prigovora je postojalo i u važećem zakonu, ali nije nikada dovoljno zaživelo. Sudovi su zatrpani predmetima, vrlo često dolazi do zastarevanja i nismo time zadovoljni. Zato smo u nacrtu zakona predvideli ovu mogućnost da se trgovac i potrošač dogovore. Najvažnije je da će biti osnovana i tela za vansudsko rešavanje potrošačkih prigovora, a iz budžeta će biti izdvojena sredstva i za te namene - objašnjava Rakićeva i dodaje da će potrošačima na raspolaganju biti licencirani pravnici koji su edukovani da vode ovakve sporove. Novina je i to da je odziv trgovaca u ovim slučajevima obavezan.

Potrošači će, prema ovoj izmeni zakona, tako ubuduće imati više mogućnosti da ostvaruju svoja prava. Najpre, u slučaju nesaobraznosti proizvoda mogu se obratiti trgovcu, ako ne uspeju ili nisu zadovoljni odgovorom na reklamaciju mogu to isto da pokušaju preko organizacije za zaštitu potrošača. Ako ni to ne uspe, zakon će im pružiti sledeći nivo zaštite, a to je da pokušaju da se dogovore sa trgovcem. Ukoliko ni to ne uspe, nezadovoljni kupac (sa opravdanom reklamacijom) može da tuži trgovca i uđe u sudski spor. Kako kaže pomoćnica ministra za potrošače, nacrt još nije ušao u skupštinu i rano je govoriti o svim detaljima, međutim, već sada se zna da se briše gornja granica za vrednost spora koji se može rešiti vansudski. Do sada su vansudski mogli da se rešavaju samo sporovi u vrednosti do 500.000 dinara, a prema novom zakonu i više od toga, dakle predmet spora može da bude i skup nakit, nameštaj, pa i automobil. Što je još važnije, nadograđen je i nacionalni registar potrošačkih prigovora, što omogućava potrošaču što lakše podnošenje prigovora.

- Potrošač koji je u pravu mora biti zaštićen - kaže ona. Na pitanje da li novi zakon donosi neke izmene u nadležnosti Tržišne inspekcije koja je u odnosu na ranije godine izgubila nadležnosti, odgovara da je uloga Tržišne inspekcije velika i dalje.

- Saradnja sa ovim sektorom je odlična. Ne bih se složila da je inspekcija izgubila nadležnosti nego su neke od njih prebačene u resore drugih inspekcija. Što je najvažnije ostalo je i dalje da se tržišna bavi kontrolom privrednih subjekata koji se bave prometom roba i usluga. Malo je inspektora, ali je spektar njihovog posla širok. Od roba i usluga do oglašavanja, zaštite intelektualne svojine, bezbednosti proizvoda.

Nacrt novog zakona o zaštiti potrošača predviđa prvi put prekršajni nalog za trgovce, a to znači da će inspektori imati mogućnost da za manje prekršaje, za koje je trgovac priznao grešku ili je ona očigledna, dobije prekršajni nalog na osnovu koga može da plati kaznu i izbegne odlazak na sud.

Novi zakon ne donosi bitnije promene za potrošačke organizacije, ali uvek ima prostora za unapređenje njihovog delovanja. Na pitanje da li je praksa evropskih zemalja da imaju jedno krovno udruženje za zaštitu potrošača ili je efikasnije da se ovim poslom bavi više njih, ona kaže da ima različitih primera.

- Tokom projekta EU "Jačanje zaštite potrošača Srbije" imali smo prilike da se upoznamo sa organizacijama u najrazvijenijim zemljama i videli smo na pojedinim tržištima da su se organizacije profilisale sektorski. Tako u Austriji, recimo, imaju udruženja specijalizovana za saobraćaj, za robu široke potrošnje. I to vrlo dobro funkcioniše - kaže Višnja Rakić.

Kupci bi trebalo da prave razliku između saobraznosti i garancije. Saobraznost traje dve godine od kupovine i ona podrazumeva da je proizvod odgovarajućih karakteristika i kvaliteta. Garancija mora biti u pisanom ili elektronskom obliku, sa svim podacima o proizvodu. Garancija se kupcu daje posle druge godine (kada je predviđena).

Kod isporuke tehničke robe sve češće se dešava da kupci potpišu da su primili robu pre nego što provere da li je ispravna. Savetujemo im da to ne čine, jer se trgovci na ovaj način štite tako što na dokumentu navedu da je proizvod isporučen u ispravnom stanju. Ovo se, kaže, dešava i kod usluga (pranje tepiha), a na ovaj način se kupci dovode u zabludu. U ovom dokumentu trebalo bi da stoji samo da je roba primljena, a tek kasnije se može utvrđivati da li je ispravna.

Izvor: Vebsajt Politika, Jelica Antelj, 09.09.2019.
Naslov: Redakcija