Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SUDOVI ORGANIZUJU NEDELJU MEDIJACIJE: Održavaće se ročišta za pokušaj postizanja sudskog poravnanja ili okončanja spora medijacijom


U cilju upoznavanja šire javnosti o prednostima alternativnog rešavanja sporova, sudovi u Republici Srbiji će organizovati nedelju poravnanja i medijacije radi promocije alternativnog rešavanja sporova. U okviru te nedelje, održavaće se ročišta za pokušaj postizanja sudskog poravnanja ili okončanja spora medijacijom.

Takođe, povodom Evropskog dana pravde, koji se obeležava 25. oktobra svake godine, širom Evrope će se organizovati događaji za građane, studente i pravne stručnjake, kako bi se građani informisali o njihovim pravima, a rad pravosuđa promovisao, kroz simulacije suđenja, informativne sesije, obuke i seminare.

Ministarstvo pravde Republike Srbije i Evropska komisija za efikasnost pravosuđa (SEPEŽ) pozivaju sve pravosudne institucije, advokaturu, javno beležništvo i udruženja da preduzmu aktivnosti radi informisanja građana o njihovim pravima i olakšavanja pristupa pravdi, i da o istim obaveste Ministarstvo pravde (cepej@mpravde.gov.rs) kao i SEPEŽ (cepej@coe.int ili putem formulara dostupnog na sajtu SEPEŽ-a

U 2018. godini, organizovan je 41 sličan događaj u 17 evropskih zemalja, a predsednici i predstavnici sudova, javni beležnici, advokati i službenici naročito su se angažovali. Takođe, brojne emisije organizovane su na nacionalnim televizijskim kanalima, informativne sesije na društvenim mrežama, kao i konferencije i obuke za pravne stručnjake i studente. 

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 10.09.2019.
Naslov: Redakcija