Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NOVI ZAKON O TRGOVINI, O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI I O ROBNIM BERZAMA: Održana Paragrafova jednodnevna savetovanja u Novom Sadu i u Beogradu


Jednodnevna savetovanja Kompanije Paragraf na temu novina u Zakonu o trgovini, izmena i dopuna Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o robnim berzama održana u Novom Sadu i Beogradu.

Učesnici na savetovanju mogli su saznati informacije koje utiču na poslovanje privrednih subjekata u oblasti trgovine a koje proističu iz zakona. Pre svega, govorilo se koje su nove obaveze uvedene novim propisima, a koje obaveze su prestale da postoje. Na samom savetovanju predviđen je period za postavljanje pitanja, a odgovori će biti usmeno prezentovani ili će biti dostavljeni na e-mail adresu.

Predavači su bili:

  • Nevena Praizović, samostalni savetnik u Odeljenju za razvoj Digitalne agende, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
  • Miloš Janjić, direktor Produktne berze.

Na savetovanju je bilo reči o sledećim temama:

Novi Zakon o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019) - nova sistematika i podela trgovine na malo, precizno definisanje oblika prodajnih podsticaja i uslovi za njihovo organizovanje u maloprodaji, oglašavanje prodajnih podsticaja, sadržina deklaracije na robi u maloprodaji, nepostojanje obaveze isticanja trgovinskog formata i izdavanje prekršajnih naloga za pojedine prekršaje.

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019) - omogućavanje da fizičko lice bude pružalac (nekomercijalnih) usluga informacionog društva, (ne)mogućnost zaključenja ugovora u elektronskom obliku, slanje komercijalnih poruka samo uz pristanak lica, čuvanje podataka o korisniku usluge informacionog društva, sloboda pružanja usluga informacionog društva i prekogranično pružanje usluga informacionog društva i uklanjanje nedopuštenih sadržaja sa interneta.

• Zakon o robnim berzama ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019) - garantovanje svih berzanskih transakcija koje će biti zaključene posredstvom robne berze, terminska trgovina putem zaključivanja forward ugovora, raspolaganje zbirnim namenskim računima gde će imati kontrolu tokova novca i robe od strane Berze, uvođenje reda u načinu objavljivanja cena i podataka u vezi sa robom koja je u prometu na tržištu.

Savetovanju su prisustvovali predstavnici privrede i državnih koji u svom radu primenjuju odredbe Zakona o trgovini, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o robnim berzama.

Predavači su odgovorili na brojna pitanja i nedoumice koja su se javila u poslovanju privrednih subjekata.

Izvor: Redakcija, 12.09.2019.