Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE: Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 2,5 odsto


Na sednici, Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 2,5%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu avgustovsku srednjoročnu projekciju inflacije i očekivano kretanje drugih makroekonomskih pokazatelja iz domaćeg i međunarodnog okruženja u narednom periodu, kao i potrebu da se u potpunosti sagledaju efekti dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike. I prema avgustovskoj srednjoročnoj projekciji, inflacija će biti čvrsto pod kontrolom, kao i prethodnih godina. Izvršni odbor podseća na to da je međugodišnja inflacija, u skladu sa očekivanjima, usporena od maja, usled smanjenja doprinosa cena voća i povrća inflaciji s dolaskom nove poljoprivredne sezone. Na niske inflatorne pritiske ukazuje i bazna inflacija, koja je i dalje niska i stabilna, kao i inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, koja se i za godinu i za dve godine unapred nalaze u donjoj polovini ciljanog raspona. Sve navedeno govori i u prilog ispravnosti odluka o smanjenju referentne kamatne stope na prethodne dve sednice Izvršnog odbora – u julu i avgustu.

Opreznost u vođenju monetarne politike i dalje je potrebna, pre svega zbog kretanja u međunarodnom okruženju. Narodna banka Srbije ocenjuje da je neizvesnost na međunarodnom finansijskom i robnom tržištu povezana, pre svega, s uticajem trgovinskih tenzija i potencijalnim efektima politika vodećih svetskih ekonomija na globalna kretanja. Evropska centralna banka je najavila dodatne monetarne podsticaje, dok je Sistem federalnih rezervi, u skladu sa očekivanjima, u julu snizio referentnu kamatnu stopu, što doprinosi zadržavanju povoljnih globalnih finansijskih uslova. Međutim, ostalo je otvoreno pitanje da li ove mere FED-a označavaju početak novog ciklusa ublažavanja monetarne politike, tj. da li će se smanjivanje referentne kamatne stope nastaviti i u narednom periodu, ili je u pitanju jednokratno prilagođavanje. Neizvesno je i kretanje cena nafte i primarnih poljoprivrednih proizvoda na svetskom tržištu, s obzirom na kompleksan uticaj brojnih faktora na strani ponude i tražnje, zbog čega je neophodno oprezno vođenje monetarne politike.

Izvršni odbor podseća na to da je rejting agencija Moody’s ovog meseca popravila izglede za povećanje kreditnog rejtinga Srbije za zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti sa "stabilnih" na "pozitivne", što dodatno govori u prilog jačanju domaće ekonomije i povoljnim makroekonomskim izgledima. Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući smanjenoj internoj i eksternoj neravnoteži i povoljnim makroekonomskim izgledima za naredni period. Povoljna fiskalna kretanja, uz ostvarenje suficita javnih finansija, prisutna tokom prethodne dve godine, nastavljena su i tokom sedam meseci ove godine, a deficit tekućeg računa platnog bilansa u punoj meri pokriven je neto prilivom stranih direktnih investicija. Industrijska proizvodnja je u julu povećana za 3,7%, posmatrano na međugodišnjem nivou. Rast je vođen prerađivačkom industrijom, koja je u odnosu na jul prethodne godine povećana za 6,0%, a u odnosu na jun ove godine za 8,2% desezonirano. Međugodišnji rast prerađivačke industrije bio je široko rasprostranjen – zabeležen je u 18 od 24 grane. Izvršni odbor očekuje da će privredni rast od 3,5% u ovoj godini biti vođen domaćom tražnjom, tj. investicijama i potrošnjom, a da će strane direktne investicije, koje doprinose rastu proizvodnih i izvoznih kapaciteta, ostati jedan od faktora eksterne održivosti u srednjem roku.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 10. oktobra.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 12.09.2019.
Naslov: Redakcija