Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN UVODNI SASTANAK ZA IZRADU PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI (ERP) 2018-2020


Ministar finansija Dušan Vujović, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici učestvovali su 12. septembra 2017. godine na uvodnom sastanku za izradu Programa ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020. godine. Ovaj sastanak predstavlja formalni početak četvrtog ciklusa izrade dokumenta ERP 2018-2020., na osnovu Smernica za izradu koje su predstavljene u maju ove godine u Briselu od strane Evropske komisije, i Preporuka EKOFIN Saveta iz maja ove godine.

Na uvodnom sastanku predstavljen je novi ciklus izrade ERP-a sa sadržajem, dinamikom i rokovima, prikazane su novine u smernicama Evropske komisije za njegovu izradu, kao i iskustva u saradnji sa OECD-om i napretku saradnje sa civilnim društvom.

Uoči sastanka, prisutni ministri u Vladi Republike Srbije su, zajedno sa predstavnicima civilnog društva okupljenih u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji potpisali Platformu za praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi 2018-2020. i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike. Na ovaj način, nastavljen je ustaljeni model saradnje državnih institucija i civilnog sektora u izradi ovog strateškog dokumenta. Uključivanjem organizacija civilnog društva u proces pripreme i primene strateških dokumenata, povećava se društveni konsenzus prilikom definisanja javnih politika i podiže nivo razumevanja javnosti o efektima koje određene politike proizvode, čime se olakšava njihovo sprovođenje.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Narodne banke Srbije, Republičkog sekretarijata za javne politike, predstavnici resornih ministarstava Vlade Republike Srbije, organizacije civilnog društva okupljene u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji, delegacije Evropske unije u Beogradu i OECD-a.

Podsećanja radi, ERP je dokument koji Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, izrađuje na godišnjem nivou i sadrži srednjoročni okvir makroekonomske i fiskalne politike, kao i konkretne prioritetne strukturne reforme. U skladu sa smernicama Evropske komisije, strukturne reforme u okviru prethodnog ERP-a 2017-2019., organizovane su u devet ključnih oblasti: upravljanje javnim finansijama, tržište energije, transporta i telekomunikacija, sektorski razvoj, poslovni ambijent i smanjenje sive ekonomije, istraživanje i inovacije, podsticanje spoljne trgovine i investicije, obrazovanje i veštine, zaposlenost i tržište rada, socijalno uključivanje, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 12.09.2017.