Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU GRAĐANA: Mišljenje Zaštitnika građana o Nacrtu zakona


Na osnovu člana 18. stav 4. Zakona o Zaštitniku građana ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007), Zaštitnik građana je sa stanovišta svoje zakonom utvrđene nadležnosti,razmotrio tekst Nacrta zakona o jedinstvenom matičnom broju građana i daje sledećeMišljenje naNacrt zakona.

Imajući u vidu da je odredbama člana 10. Nacrta zakona propisano da se o pasiviziranju pogrešno određenog matičnog broja obaveštava nadležni organ uprave koji vodi matičnu knjigu rođenih, kao i nadležni organ koji je dao inicijativu za pokretanje postupka, Zaštitnik građana je stava da je navedenom odredbom člana 10. Nacrta zakona potrebno propisati da se o tome pisanim putem obaveštava i građanin kome je pogrešno određen jedinstveni matični broj, odnosno da mu se dostavi rešenje o pasiviziranju pogrešno određenog matičnog broja.

Zaštitnik građana ostaje pri svom stavu iznetom u mišljenju na prethodni Nacrt zakona o jedinstvenom matičnom broju građana, u pogledu poništavanja isprava u kojima je upisan pasivizirani matični broj, a kojima se dokazuje identitet (lična karta, putna isprava, vozačka dozvola i sl.), kao i u pogledu izdavanja novih.

U tom smislu neophodno je razmotriti, da li će se navedene isprave poništavati po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke, a što bi predstavljalo njeno neopravdano opterećivanje. Takođe Nacrt zakona ostavlja otvoreno pitanje snošenja troškova za takse i druge naknade u situacijama kada je do greške došlo radom službenog lica.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 18.08.2017.
Naslov: Redakcija