Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: ČLANOVI NOVE VLADE RS IMALI SU ROK DO 12. SEPTEMBRA DA AGENCIJI PREDAJU IZVEšTAJE O IMOVINI I PRIHODIMA U ELEKTRONSKOJ FORMI, DOK JE ROK ZA PODNOšENJE IZVEšTAJA U šTAMPANOJ FORMI 20. SEPTEMBAR 2016. GODINE


Članovi nove Vlade Republike Srbije imali su rok do 12. septembra 2016. godine da Agenciji za borbu protiv korupcije predaju izveštaje o imovini i prihodima u elektronskoj formi, dok je rok za podnošenje izveštaja u štampanoj formi, 20. septembar 2016. godine, rekao je zamenik direktora Agencije Vladan Joksimović.

Objašnjava da je dovoljno da ministri koji su već bili na funkciji, a nisu imali promene u imovini u odnosu na poslednji podnet izveštaj Agenciji, pošalju samo dopis u kojim obaveštavaju Agenciju o novoj funkciji i visini naknade.

"Ukoliko je reč o licima koja su sada izabrana na javnu funkciju ili su imali prekid u obavljanju javne funkcije, potrebno je da podnesu potpuno nov izveštaj", rekao je Joksimović.

To važi i za "stare-nove" funkcionere, dodaje on i ističe da ministri koji su i u novoj Vladi ostali na istim funkcijama, ukoliko su u odnosu na poslednji podnet izveštaj imali promene u imovini, moraju da podnesu Agenciji novi izveštaj tako sto će popuniti obrazac.

Joksimović je istakao i da je većina ministara već predala izveštaje, ali da rok i dalje teče.

Navodi i da će svi izveštaji brzo obrađuju i verifikuju i odmah objavljuju na internet stranici Agencije, tako da su dostupni javnosti i svaki zainteresovani građanin može izvršiti uvid u izveštaje koje su ministri predali.

On upozorava i da zbog neblagovremenosti podnošenja izveštaja o imovini Agencija pokreće i vodi postupke u kojima utvrđuje povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US).

"Predviđena je i prekršajna odgovornost funkcionera, a zaprećena kazna je od 50.000 do 150.000 dinara", kaže Joksimović.

Kada je reč o proveri izveštaja, Joksimović kaže da Agencija ima redovni plan provere funkcionera.

"Za ovu godinu je predviđena provera izveštaja predsednika opština, tako da izveštaji ministara sigurno ne ulaze u plan redovne provere, ali videćemo za sledeću", rekao je Joksimović koji podsećaju da su ministri, odnosno svi članovi Vlade već bili u postupku redovne kontrole u toku 2014. godine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija