Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REGIONALNI SKUPOVI SKGO O REVIZIJI STRUKTURE PROGRAMSKOG BUDŽETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE


Ministarstvo finansija i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) tokom septembra 2016. godine organizuju regionalne konsultativne skupove u vezi sa predlogom nove strukture programskog budžeta jedinica lokalne samouprave, čija je primena predviđena počev od budžeta za 2017. godinu.

Na osnovu analiza procesa programskog budžetiranja od strane gradova i opština u prve dve godine obavezne primene (budžeti za 2015. i 2016. godinu) i kroz konsultacije koje su obavljane sa lokalnim samoupravama u prethodnom periodu, Ministarstvo finansija i SKGO zauzeli su zajedničko stanovište o tome da je poželjna i potrebna promena strukture programskog budžeta. Glavni motivi izmena odnose se na nužnost da se određene nadležnosti jedinice lokalne samouprave konkretnije prepoznaju u strukturi programskog budžeta, kao i da se izvrši dodatno sektorsko upodobljavanje programskih budžeta na centralnom i lokalnom nivou. Da bi se osigurala postupnost u adaptacijama strukture programskog budžeta za lokalne samouprave, primenjen je pristup uvođenja većeg broja izmena na nivou programskih aktivnosti uz ograničavanje obima izmena na nivou programa.

Skupovi su namenjeni predstavnicima gradova i opština koji su najpozvaniji da diskutuju na teme upravljanja finansijama, budžetiranja, ali i o konkretnim politikama i poslovima u nadležnosti lokalne samouprave koji treba da na adekvatan način budu odraženi u strukturi PB. Predviđeno je održavanje četiri regionalna skupa:

  •  14.9.2016. godine u Novom Sadu, Skupština grada Novog Sada (Žarka Zrenjanina 2/1).
  • 16.9.2016. godine u Beogradu, Skupština grada (Trg Nikole Pašića 6), rok za prijavu 14. septembar.
  •  20.9.2016. godine u Kragujevcu, Skupština grada (Trg Slobode 3), rok za prijavu 19. septembar.
  •  21.9.2016. godine u Nišu, Skupština grada (Trg Nikole Pašića 24), rok za prijavu 19. septembar.

SKGO Poziva predstavnike lokalne samouprave da uzmu aktivno učešće na regionalnim skupovima u skladu sa predviđenim rasporedom. Potvrdu učešća potrebno je poslati na elektronsku adresu danijela.pocuca@skgo.org, do datuma koji je u dnevnom redu naznačen kao rok za potvrdu učešća.

Završni skup namenjen svim predstavnicima gradova i opština biće održan u ponedeljak, 26. septembra 2016. godine u Beogradu. Skup će biti organizovan radi finalizacije dogovora o novoj strukturi programskog budžeta jedinica lokalne samouprave, sagledavanja procesa i perspektive programskog budžetiranja i drugih povezanih reformskih procesa u Republici Srbiji.

Ovde možete preuzeti:

Pozivno pismo

Prilog 1 - Predlog dokumenta - uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave - primena od budžetskog ciklusa za 2017. godinu

Prilog 2 - raspored regionalnih skupova i grupisanje gradova i opština

Prilog 3 - dnevni red regionalnih skupova za reviziju strukture PB JLS, 14-21. septembar 2016. godine

Svi pomenuti skupovi, u zajedničkoj organizaciji i realizaciji Ministarstva finansija i SKGO, sprovode se uz podršku projekta "Institucionalna podrška SKGO - druga faza", koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Development Cooperation - SDC), a sprovodi SKGO.

Izvor: Vebsajt SKGO, 09.09.2016.
Naslov: Redakcija