Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT STRATEGIJE KULTURNE POLITIKE: STRATEGIJA ćE BITI IZRAđENA DO KRAJA 2016. GODINE, A NJENO DONOšENJE JE PREDUSLOV ZA USVAJANJE ZAKONA O POZORIšTU I O KULTURNOM NASLEđU


Strategija kulturne politike je dokument važan za kulturu koliko i Ustav za državu, poručio je ministar kulture i informisanja, Vladan Vukosavljević i najavio izradu Nacrta tog dokumenta do kraja 2016. godine.

On smatra da je Strategija prioritet jer bez toga nema ni jasnih smernica ni donošenja važnih zakona, kao što je onaj o pozorištu ili o kulturnom nasleđu.

Govoreći o položaju pojedinih medijskih kuća, ministar je istakao da će se truditi da se medijska strategija donese u narednih šest meseci.

"Verujem da će to dovesti do seta zakona u oblasti medija. Po opštim uzusima, dominantnim u okvirima EU, kod nas se ohrabruje izlazak države iz vlasništva u medijima. Ranije, kada je država finansirala medije, stvarala je i preduslove za stabilnost i nezavisnost od tržišta. Zato moramo da pokušamo da preuzmemo ili prilagodimo uspešne modele članica EU", rekao je Vukosavljević.

Naglasio je da ni u EU ne postoje jedinstveni standardi, a kao primer je naveo Hrvatsku i Francusku, u kojima država nije sasvim izašla iz medija.

"I Hina, i Frans pres, i AFP, su u potpunom ili većinskom vlasništvu države. Za razliku od Nemačke, na primer. Dakle, ni u Evropi ne postoji standardizovan model", ukazao je Vukosavljavić.

Ministarstvo, naglasio je, može da obeća da će ozbiljno istražiti okolnosti, principe, pravila i praksu u zemljama EU i pronaći rešenja koja su se pokazala kao najuspešnija.

"Imajući u vidu specifičnosti i tradiciju, pokušaćemo da u saradnji sa drugim nadležnim organima i institucijama predložimo jedan efikasan i razuman model u toj oblasti", naveo je Vukosavljević.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 11.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija