Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak uslov su vakcinacija i redovno školovanje. Nadležni će jednom godišnje proveravati da li su roditelji ispunili zahteve i obustavljati materijalnu podršku u slučaju nepoštovanja Zakona


Redovna vakcinacija, pohađanje pripremnog predškolskog programa i nastave u osnovnoj školi neophodni su za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak.

Izmenjeni Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018) nedavno je stupio na snagu, a nadležni će jednom godišnje proveravati da li su roditelji ispunili zadate uslove. Ako se ustanovi da deca nisu uredno vakcinisana ili da ne idu u školu, materijalna podrška biće obustavljena.

Da bi roditelji mogli da podnesu zahtev za roditeljski dodatak, neophodno je da njihovo dete bude vakcinisano. To predviđa novi Zakon. "Ova mera je u nekom pravcu da treće, četvrto dete pokaže da je majka, odnosno porodica s dužnom pažnjom brinula o deci i da time ostvaruje pravo da dobije podsticaj i za svako sledeće. Nama je prvenstveno bitno da imamo dosta dece, s jedne strane i s druge da brinemo o njima na najbolji mogući način", kaže ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević.

Briga o deci propisana je kalendarom obavezne imunizacije Instituta za javno zdravlje Srbije "Batut", gde se ovih dana traži vakcina više.

"U prethodnom periodu registrovan je trend porasta obuhvata imunizacijom svim vakcinama iz obaveznog kalendara imunizacije. Takođe, uočen je i povećan odziv roditelja za imunizaciju dece koja nisu bila vakcinisana prethodnih godina MMR vakcinom. U skladu sa prepoznatim povećanim potrebama, blagovremeno su obezbeđene i dodatne količine", navode iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Ipak, ima i onih kojih ni ova mera nije opredelila da vakcinišu decu. O njihovoj odluci presudu donosi sud.

"Roditelji koji odbijaju da prime vakcinu, mi imamo jednu knjigu, svaki Dom zdravlja, u koju upisujemo ime i prezime deteta, matični broj deteta, vakcinu koju neće da primi i potpis roditelja da ne želi da primi vakcinu. To dajemo našem epidemiologu, ona šalje u gradski zavod za javno zdravlje, a onda ide sudiji za prekršaje", navodi pedijatar Olivera Todorović.

Ako se ustanovi da postoji zdravstveni razlog, zbog kog dete ne sme biti vakcinisano, komisija resornog ministarstva odlučivaće o pravu na roditeljski dodatak.

"Tu postoji dokazna dokumentacija, lekarska dokumentacija koju oni prilažu i samim tim oni su oslobođeni primanja vakcine, a samim tim mogu da dobiju roditeljski dodatak", objašnjava Gordana Plemić iz Udruženja "Roditelj".

Poseban uslov za roditeljski dodatak je i redovno pohađanje predškolskog programa i nastave u osnovnim školama.

Izvor: Vebsajt Danas, 11.08.2018.
Naslov: Redakcija