Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Izbor javnih tužilaca biće u isključivoj nadležnosti Visokog saveta tužilaca, dok će Narodna skupština biti nadležna samo za izbor Vrhovnog javnog tužioca


Sve javne tužioce u Srbiji ubuduće će birati isključivo Visoki savet tužilaca (VST), a uzimajući u obzir prvi predlog Ministarstva pravde iz januara ove godine i preporuke Venecijanske komisije, kaže ministarka pravde Nela Kuburović.

Finalna rešenja za Nacrt ustavnih amandmana u septembru će biti predati Vladi Reublike Srbije, a ministarka navodi da će Narodna skupština biti nadležna samo za izbor Vrhovnog javnog tužioca (sadašnjeg Republičkog javnog tužioca - RJT), i podseća da je prvim Nacrtom ustavnih amandmana iz januara ove godine Ministarstvo pravde predložilo upravo to rešenje.

Imajući u vidu preporuke Venecijanske komisije (VK) i potrebu za jačanjem nezavisnosti samostalnosti tužilaštva, Kuburović kaže da će postupak izbora javnih tužilaca biti u isključivoj nadležnosti Visokog saveta tužilaca.

Kada je reč o izboru pet nesudijskih članova Visokog saveta sudstva (VSS) i VST, u skladu sa preporukom Venecijanske komisije, ustavnim amandmanima će biti predloženo da se biraju samo kvalifikovanom većinom od 3/5 svih narodnih poslanika u Skupštini Srbije.

- Ukoliko na taj način ne budu izabrani svi članovi VSS i VST, onda će Komisija od pet članova biti nadležna da bira buduće članove iz reda pravnika - ukazala je Kuburović, i naglasila da se iz Nacrta briše kvalifikovana većina od 5/9 svih poslanika, u skladu sa primedbom VK.

Kada je u pitanju predlog Ministarstva pravde da se VSS i VST raspuštaju ako ne donesu određene odluke u roku od 30 dana, ministarka je ukazala će taj amandman biti usklađen sa mišljenjem VK, tako što će biti taksativno navedene situacije u kojima odluka mora da se donese u datom roku, odnosno kada dolazi do raspuštanja tih tela.

VK, kako je dodala, nije bila izričita da treba da se briše odredba koja se tiče raspuštanja VSS i VST, već da treba da se precizira ako VSS ostane u sastavu kakav je predložen Nacrtom (pet sudija - pet istaknutih pravnika). Ona je najavila da će u skladu sa mišljenjem VK biti precizirani i razlozi za razrešenje javnih tužilaca i sudija, koji se tiču disciplinskog postupka i nesavesnog vršenja sudijske, odnosno tužilačke funkcije, pored već navedenih razloga.

Ministarka je ukazala da je neujednačena sudska praksa jedan od većih problema u pravosuđu koji Srbija godinama pokušava da reši, te da treba da i to pitanje da se reguliše Ustavom, kao izuzetno važno, posebno za građane Srbije.

U finalnim rešenima ustavnih amandmana po savetu VK će biti regulisano i pitanje odnosa tri grane vlasti u pravcu jačanja nezavisnosti sudske vlasti, iako se Ministarstvo pravde do sada nije bavilo tim pitanjem jer to nije bilo u nadležnosti.

- Smatramo da treba usvojiti i tu preporuku VK, pa će biti predložena i izmena te odredbe u Ustavu na način na koji je preporučila VK u pravcu jačanja nezavisnosti sudske vlasti - naglasila je Kuburović.

- Ministarstvo pravde će u potpunosti ispoštovati sve preporuke VK i implementirati ih u ustavne amandmane kako se i obavezalo u toku javne rasprave, kao što se obavezala i predsednica vlade tokom posete eksperata VK u maju - napomenula je Kuburović.

Prema njenim rečima, Srbija će se sada prvi put suočiti sa procedurom za izmenu važećeg Ustava, koji nije menjan od njegovog donošenja 2006. godine. Kaže i da je Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine nadležan da sprovodi postupak za izmenu Ustava ispred Parlamenta, i da očekuje da će tokom jeseni u Narodnoj skupštini biti organizovane javne debate i javna slušanja jer, kako je istakla, Ustav mora da se usvoji dvotrećinskom većinom.

Ministarka podseća da je za izmenu Ustava potrebna dvotrećinska većina svih poslanika što, objašnjava, znači da treba postići konsenzus i sa opozicionim strankama ukoliko bude prihvaćeno da se Ustav izmeni.

Izvor: Vebsajt Blic, 11.08.2018.
Naslov: Redakcija