Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI: Lica koji se ne odazovu po pozivu za vojnu vežbu podležu novčanoj kazni od 10.000 do 50.000 dinara ili kazni zatvora do 60 dana


Muškarci mlađi od 60 godina i žene mlađe od 50 godina, koji su služili vojsku, imaju zakonsku obavezu da prođu redovnu obuku rezervista, a kada poziv stigne na kućnu adresu za neodazivanje sledi novčana ili kazna zatvora.

Na vojnu vežbu građani mogu biti pozvani najviše do 90 dana u toku jedne godine, a da služe u rezervnom sastavu obavezni su svi oni vojni obveznici koji su odslužili vojni rok sa oružjem, bez oružja i dobrovoljno ili su regulisali ovu obavezu na drugi način, ako i žene koje su u vojnoj evidenciji.

Oni koji se ne odazovu po pozivu za vojnu vežbu, kako kažu u Regionalnom centru Ministarstva odbrane (RCMO), podležu novčanoj kazni od 10.000 do 50.000 dinara ili kazni zatvora do 60 dana.

 - Prinudno privođenje -

Kada stigne poziv za vojnu vežbu, građanin je obavezan da se javi u vreme navedeno u pozivu i da ponese potrebne stvari i isprave. Ako je neko sprečen zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga, dužan je da o tome izvesti nadležne.

- Ako se regrut ili lice u rezervnom sastavu ne odazove pozivu, a izostanak ne opravda, biće prinudno priveden – kažu u RCMO.

Vojna vežba može da se odloži ili prekine ako je:

  • građanin podneo zahtev zbog bolesti
  • ako je iz njegovog domaćinstva u isto vreme pozvan drugi član domaćinstva ili se već nalazi na služenju vojnog roka
  • ako polaže ispite i ako bi odlaskom na vežbu bio sprečen da završi školsku godinu
  • ako se nalazi na pripremama za evropsko i svetsko sportsko takmičenje i olimpijske igre
  • ako učestvuje u međunarodnim naučnim, istraživačkim i umetničkim manifestacijama ili treba da obavlja poslove koji su od izuzetnog značaja za Srbiju
  • ako bi usled smrti ili teške bolesti člana domaćinstva, ono bilo dovedeno u težak materijalni ili socijalni položaj time što bi osoba bila na vojnoj vežbi
  • ako u mestu u kome pozva osoba živi vlada zarazna bolest
  • zbog potreba službe odnosno, ako odlaganje traži državni organ, privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik
  • vežba koja traje duže od tri dana može poljoprivredniku i privredniku biti odložena ako u domaćinstvu nema člana sposobnog za privređivanje

 - Osam dana rok -

Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009, 95/2010 i 36/2018) predviđa da se zahtev za odlaganje vojne vežbe podnosi u roku od osam dana od dana prijema poziva. Zahtev se može podneti i kada nastane razlog za odlaganje, kao što je recimo u slučaju bolesti ili nekih drugih, nepredviđenih situacija. U ostalim slučajevima, ukoliko zakasnite, zahtev za odlaganje se odbacuje kao neblagovremen.

 - Plata i dok traje vežba -

Mnogi se pitaju šta se za to vreme dok je građanin na vojnoj vežbi dešava sa poslom, odnosno da li će dobit platu. U RCMO kažu da osobi koja je u radnom odnosu za vreme vežbe pripada naknada u visini njegove prosečne zarade u prethodnih 12 meseci.

Pripada mu i naknada u visini osnovice od koje plaća doprinos za obavezno socijalno osiguranje. Nezaposlenima pripada novčana naknada u iznosu koji propiše Vlada, kažu u RCMO.

 - Koje žene su u obavezi da se odazovu -

Kada su u pitanju žene, vojne vežbe su obavezne za one koje su podnele zahtev za dobrovoljno služenje vojnog roka, koje su odslužile vojni rok i koje su bile profesionalni pripadnici vojske, a kojima je prestala profesionalna vojna služba.

Samo žene koje imaju ratni raspored u jedinicama Vojske Srbije mogu biti pozvane na vežbe i obuku.

Izvor: Vebsajt Blic, B. Vučković, 12.07.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija