Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: KOMISIJA ZA HOV USVOJILA NOVI OBRAZAC ZA BROKERSKO-DILERSKA DRUšTVA I OVLAšćENE BANKE €� UPITNIK SPN-FT2


Komisija za hartije od vrednosti je usvojila novi obrazac Upitnika o sprovedenim aktivnostima obveznika koji su u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti u cilju primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014) za brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke – Upitnik SPN-FT2.

Brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke su u obavezi da podatke za izveštajni period januar–jun 2016. godine dostave na novom obrascu, a društva za upravljanje investicionim fondovima i kastodi banke i dalje dostavljaju podatke putem već postojećeg obrasca Upitnika SPN-FT1.

Izvor: Vebsajt Komisija za hartije od vrednosti, 01.07.2016.
Naslov: Redakcija