Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE: OSIGURANA LICA RFZO ZA VREME PRIVATNOG BORAVKA U INOSTRANSTVU (TURISTIčKI BORAVAK), U ZEMLJAMA SA KOJIMA REPUBLIKA SRBIJA IMA ZAKLJUčENE SPORAZUME O SOCIJALNOM OSIGURANJU, IMAJU PRAVO NA KORIšćENJE ZDRAVSTVENE ZAšTITE NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SAMO U SLUčAJU HITNE MEDICINSKE POMOćI KAKO BI SE OTKLONILA NEPOSREDNA OPASNOST PO żIVOT I ZDRAVLJE OSIGURANIH LICA


 

Na ovaj način može se izbeći kupovina polise osiguranja kod privatnih osiguravajućih kuća koja četvoročlanu porodicu, za deset dana odmora, košta oko 30 evra. Ovu pogodnost ipak neće moći da koristi najveći broj naših turista na letovanju u Grčkoj. Omiljena morska destinacija i dalje nije na spisku zemalja sa kojima je Srbija potpisala sporazum. Ali jesu i Crna Gora, Bugarska, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, pa čak i Luksemburg, Nemačka, Austrija i Turska... Zbog čega Srbiji nije bilo u interesu da tu vrstu dogovora ima i sa Grčkom koju svake letnje sezone poseti više od 500.000 turista iz naše zemlje.

Sporazumima je između ostalog regulisano da osiguranici jedne države ugovornice za vreme privremenog boravka na teritoriji druge imaju pravo na hitne zdravstvene usluge. Troškovi hitnog lečenja se ne naplaćuju već se obračunavaju u skladu sa odredbama sporazuma – kažu u RFZO. Ističu da fond ne učestvuje u međusobnim pregovorima država, ali da prema informacijama koje imaju "do sada nije postojao interes grčke strane da se sporazumom obuhvati i zdravstveno osiguranje".

Radi se na novom sporazumu, ali, nažalost, Grčka ne pokazuje interesovanje. Njihov zdravstveni sistem drugačije funkcioniše i ne možemo da se uklopimo – ističu u RFZO.

Na koji način osiguranici mogu da ostvare pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu? Potrebno je da pre polaska na put pribave takozvani dvojezični obrazac koji se izdaje najduže na 90 dana. Izdaje ga besplatno filijala RFZO koja je izdala i zdravstvenu knjižicu. Ali tek pošto dobiju nalaz Lekarske komisije da podnosilac zahteva (u poslednjoj godini dana) nije bolovao od hroničnih i akutnih bolesti. Odnosno, da mu ubrzo po dolasku u inostranstvo neće biti potrebno duže bolničko lečenje. Nalaz i mišljenje izabranog lekara i overenu zdravstvenu knjižicu, osiguranik odnosi lekarskoj komisiji nadležne filijale RFZO. Obrazac potvrde o zdravstvenom stanju koji popunjava izabrani lekar može da se preuzme na sajtu RFZO. U slučaju da pre odlaska u inostranstvo ipak nije pribavio ovu potvrdu, a hitna zdravstvena usluga mu je tamo naplaćena, po povratku u zemlju može od RFZO da traži naknadu troškova. Uz zahtev treba da priloži fotokopiju medicinske dokumentacije iz zdravstvene ustanove u kojoj je lečen i originalni račun kao dokaz da su zdravstvene usluge plaćene.

Zbog ove reklo bi se komplikovane procedure neki korisnici žalili su se da je dobijanje potvrde u RFZO previše iscrpljujuće i da zahteva mnogo vremena. U RFZO komentarišu da je postupak propisan i da je "najkomplikovanije što treba da se uradi zakazivanje pregleda i odlazak kod izabranog lekara". Građani, ističu, u poslednje vreme dosta koriste ovu mogućnost, naročito za odlazak u Crnu Goru.

Izvor: Vebsajt Politika, Ivana Albunović, 12.07.2016.
Naslov: Redakcija