Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KONFERENCIJA "ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA €� PRIMENA NA LOKALNOM NIVOU" 22. JULA 2016. GODINE


 

Zakon o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016) stupio je na snagu 4. marta 2016. godine i doneo nova rešenja oblasti rukovođenja i upravljanja, planiranja, izveštavanja i kontrole javnih preduzeća.

Cilj ove konferencije je predstavljanje novih zakonskih rešenja sadržanih u Zakonu, uz pružanje pojašnjenja i tumačenja pojedinih članova kod kojih je uočena otežana primena u dosadašnjoj praksi. Takođe, imajući u vidu potrebu za usklađivanjem osnivačkih akata sa odredbama Zakona, SKGO je pripremila Model izmena i dopuna osnivačkog akta, koji će ovom prilikom biti predstavljen.

Popunjeni prijavni formular potrebno je dostaviti elektronskim putem na adresu: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org, ili faksom na broj: 011/3220-566, najkasnije do ponedeljka, 18. jula 2016. godine.

Za više informacija o konferenciji možete se obratiti savetnici za upravljanje javnom imovinom Ružici Aranđelović Ilić, putem navedene elektronske adrese ili na broj telefona 011/3223-446. 

Izvor: Vebsajt SKGO, 12.07.2016.