Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE, ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE I ODLUKE O IZVEŠTAVANJU BANAKA: ODLUKE ćE STUPITI NA SNAGU 15. JULA 2016. GODINE. NJIHOVO DONOšENJE JE U SKLADU SA AKCIONIM PLANOM NARODNE BANKE SRBIJE ZA SPROVOđENJE STRATEGIJE ZA REšAVANJE PROBLEMATIčNIH KREDITA


U skladu sa ciljevima predviđenim Akcionim planom Narodne banke Srbije za sprovođenje Strategije za rešavanje problematičnih kredita ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015), Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je:

  • Odluku o izmenama i dopunama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016),
  • Odluku o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016),
  • Odluku o izmenama i dopunama Odluke o izveštavanju banaka ("Sl. glasnik RS", br. 61/2016).

Navedene odluke stupiće na snagu 15. jula 2016. godine.

Cilj izmena i dopuna Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke, kao i Odluke o izveštavanju banaka, je unapređenje regulatornog okvira za tretman restrukturiranih potraživanja radi podsticanja održivih praksi restrukturiranja i sprečavanja prakse neodrživog refinansiranja (evergreening), dok je cilj izmena Odluke o upravljanju rizicima banke unapređenje regulatornog okvira za banke u delu procesa upravljanja lošom aktivom u bankama.

U proteklom periodu Narodna banka Srbije je sprovela sve aktivnosti predviđene pomenutim Akcionim planom pokazujući na taj način posvećenost i opredeljenost ka rešavanju ovog složenog pitanja u skladu sa najboljom međunarodnom praksom, a sprovodeći aktivnosti iz svoje nadležnosti na način koji obezbeđuje očuvanje i jačanje stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema u celini, navodi se u saopštenju NBS-a.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.07.2016.
Naslov: Redakcija