Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: USVOJEN PREDLOG ZAKONA O PRETVARANJU PRAVA NA KORIšćENJE U PRAVO SVOJINE NA GRAđEVINSKOM ZEMLJIšTU UZ NAKNADU, STRATEGIJA ZA REšAVANJE PITANJA IZBEGLICA I INTERNO RASELJENIH LICA U SRBIJI DO 2020. GODINE I DVE UREDBE


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici, održanoj 10. jula 2015. godine, Nacionalnu strategiju za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2015. do 2020. godine, koja ima za cilj da se obezbede uslovi za povratak izbeglica, kao i omogući lokalna integracija onih koji su odlučili da žive u Srbiji.

Osim toga, strategija predviđa poboljšanje uslova za život interno raseljenih lica.

Državljanstvo Republike Srbije i lična dokumenta, od 1991. godine do danas, steklo je više od 300 hiljada izbeglica.

Na teritoriji centralne Srbije boravi i 204 hiljade interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije.

Vlada je na sednici usvojila i Predlog zakona o pretvaranju prava na korišćenje u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, čiji je najvažniji cilj okončanje svojinske transformacije u ovoj oblasti. Predlog ovog zakona prosleđen je Narodnoj skupštini Republike Srbije, koja će ga razmatrati na vanrednoj sednici 13. jula 2015. godine.

Vlada je na sednici usvojila i Uredbu o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti i Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 10.07.2015.