Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE JAVNIH RADOVA: PRAVO UčEšćA IMAJU ORGANI TERITORIJALNE AUTONOMIJE I ORGANI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, JAVNE USTANOVE I JAVNA PREDUZEćA, PRIVREDNA DRUšTVA, PREDUZETNICI, ZADRUGE, UDRUżENJA, A ROK ZA PRIJAVU JE 20. JUL 2015. GODINE


Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) raspisala je Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2015. godini.

Kroz sprovođenje javnih radova angažovaće se nezaposleni ili nezaposleni sa invaliditetom sa evidencije Nacionalne službe. Javni radovi predstavljaju meru aktivne politike zapošljavanja koju organizuje NSZ u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2015. godinu, u cilju radnog angažovanja teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe.

Prioritet prilikom angažovanja na javnom radu imaće lica utvrđena kao višak zaposlenih, nekvalifikovana i niskokvalifikovana lica, kao i dugoročno nezaposleni.

Poslodavca - izvođača javnog rada određuje Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa, a maksimalna dužina trajanja javnog rada je tri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima socijalnih i humanitarnih delatnosti, kao i u oblastima održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Naknada za obavljen posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima licima uključenim u javne radove iznosiće do 15.000 dinara na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou.

Predviđena je i naknada troškova dolaska i odlaska sa rada do 1.500 dinara po licu za svaki mesec angažovanja, naknada troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima sprovođenja, u visini 1.000 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana, 1.500 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca, 2.000 dinara po licu za javne radove koji traju tri meseca, kao i naknada troškova organizovanja obuke.

Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu troškova dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu, kao i isplatu ostalih zakonskih obaveza.

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom imaju:

  • organi teritorijalne autonomije i organi jedinice lokalne samouprave,
  • javne ustanove i javna preduzeća,
  • privredna društva,
  • preduzetnici,
  • zadruge,
  • udruženja.

Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac - izvođač može da ostvari pod uslovom da je ispunio ranije obaveze i izmirio sva dugovanja prema Nacionalnoj službi.

Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je do 20. jul 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 10.07.2015.