Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE: DVA INSTRUMENTA KONTROLE €� NENAJAVLJENI UVIđAJ I PROGRAM IMUNITETA, KOJI PODRAZUMEVA SAMOPRIJAVLJIVANJE PREKRšIOCA


Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije, Miloje Obradović, izjavio je da je ova institucija spremna da krene u nenajavljene uviđaje u kompanije za koje se sumnja da krše konkurenciju, ali i da postoje određena preduzeća koja će biti predmet istraga.

On, zbog tajnosti čitavog posla, nije mogao da precizira kada će, a pogotovo koje kompanije će biti predmet istrage koja podrazumeva nenajavljeni ulazak u prostorije preduzeća gde se prikupljaju digitalni dokazi o kršenju konkurencije na tržištu.

Slučaj se odvija tako što rešenje za nenajavljenu "posetu" koja podrazumeva ulazak u poslovne prostorije preduzeća, potpisuje upravo Obradović, i gde vrlo mali broj ljudi, kako tvrdi, ima informaciju da će do akcije doći.

"Vrlo mali broj ljudi za akciju zna, samo oni koji idu i ja koji potpisujem nalog da bismo iznenada mogli da prikupimo dokaze. Pre svega se radi o digitalnim dokazima", objašnjava prvi čovek Komisije za zaštitu konkurencije.

On precizira da se za skidanje digitalnih dokaza koristi forenzička oprema, pa nema potrebe za zaplenom računara i ostale velike opreme, kao što rade drugi državni organi.

U nenajavljeni uviđaj se nikada ne odlazi po metodu slučajnog uzorka, prvi čovek Komisije kaže da se to čini ciljano, tačnije na osnovu inicijativa, u postupku daljeg prikupljanja dokaza bez obzira da li je komisija došla do saznanja ili su oni "prijavljeni".

"Kada imamo dovoljno dokaza i kada znamo šta treba da preuzmemo od podataka, tj digitalnih dokaza, tek tada ulazimo", kaže on.

Obradović podvlači da komisija, koja od 2013. godine ima mandat za nenajavljene uviđaje, poseduje ljudske i stručne kapacitete za taj posao zahvaljujući stručnim obukama pod pokroviteljstvom EU.

U pogledu tehničko-tehnoloških kapaciteta, Obradović ocenjuje da je Komisija u odličnoj poziciji, jer je kroz projekat Evropske komisije i IPA fondova dobila forenzičku opremu kojom može raditi forenzičku istragu.

Upitan da li će Komisija ubuduće preko uviđaja moći lakše da se bori protiv kršenja konkurencije, Obradović odgovara potvrdno, uz opasku da je to u svetu jedan od najefikasnijih metoda borbe protiv kartela i zloupotrebe dominantnog položaja.

Pored nenajavljenog uviđaja postoji još jedan važan instrument u radu komisije, a to je program imuniteta.

  • Ovaj instrument znači, objašnjava on, da je učesnik koji krši tržišnu utakmicu, samog sebe prijavio Komisiji pre nego što je ona saznala za tu zloupotrebu i ima pravo delimičnog oslobađanja kazne i odgovornosti ili totalnog oslobođenja.

Čim je došao na mesto direktora ove institucije, Obradović kaže da je jedna nemačka kompanija uputila dopis Komisiji u kome "nas je obavestila da je napravila restriktivni sporazum sa nekoliko kompanija".

On ističe da je kartele najteže dokazati i da u Nemačkoj i drugim razvijenim zemljama otkrivanje kartela traje po nekoliko godina.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 11.07.2015.