Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O MINIMALNIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE POJEDINAČNIH DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA PO SPROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA U RADIO-FREKVENCIJSKOM OPSEGU 791-821/832-862 MHZ: ROK ZA DOSTAVLJANJE MIšLJENJA 23. JUL 2015. GODINE


U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014), Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu Pravilnika o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 791-821/832-862 MHz.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.

Adresa za slanje komentara:

Pošta: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Faks: 011 20-20-066

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:

Sanja Grčić

Telefon: 011 20-20-074

E-mail: sanja.grcic@mtt.gov.rs

Završetak javnih konsultacija – rok za dostavljanje mišljenja je 10 radnih dana od dana početka javnih konsultacija, odnosno 23. jul 2015. godine.

Pravilnik o minimalnim uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskim opsezima 791-821/832-862 mhz možete pogledati ovde.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 10.07.2015.